تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی, شماره (8), سال (2001-11) , صفحات (6-8)

عنوان : ( ناشران داخلی در اینترنت )

نویسندگان: نفیسه دری فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به گسترش اینترنت، بسیاری از ناشران نیز فهرست انتشارات خود را در اختیار علاقمندان قرار داده اند.همچنین امکان انتخاب و خرید انواع کتاب و نشریه را بصورت پیوسته فراهم آورده اند.

کلمات کلیدی

, ناشران ایرانی, اینترنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070603,
author = {دری فر, نفیسه},
title = {ناشران داخلی در اینترنت},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی},
year = {2001},
number = {8},
month = {November},
issn = {1684-7989},
pages = {6--8},
numpages = {2},
keywords = {ناشران ایرانی، اینترنت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ناشران داخلی در اینترنت
%A دری فر, نفیسه
%J تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2001

[Download]