تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی, دوره (1), شماره (5), سال (2001-5) , صفحات (12-14)

عنوان : ( مقایسه کارایی موتورهای جستجو )

نویسندگان: نفیسه دری فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه اینترنت و میزان اطلاعات روزافزون تولید شده در آن ، مساله بازیابی اطلاعات را هر چه بیشتر مطرح کرده است.برای حل این مساله،ابزارهای مختلفی پا به عرصه وجود نهاده اند که یکی از کارآمدترین آنها موتورهای جستجو هستند.

کلمات کلیدی

مقایسه موتورهای جستجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070607,
author = {دری فر, نفیسه},
title = {مقایسه کارایی موتورهای جستجو},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی},
year = {2001},
volume = {1},
number = {5},
month = {May},
issn = {1684-7989},
pages = {12--14},
numpages = {2},
keywords = {مقایسه موتورهای جستجو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کارایی موتورهای جستجو
%A دری فر, نفیسه
%J تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2001

[Download]