چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2018-10-24

عنوان : ( ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در تاقدیس آق‌دربند، برش‌های چینه‌شناسی کال‌ملک و آب‌بلوچ، شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ )

نویسندگان: حامد جهانی , عباس قادری , مرتضی طاهرپور خلیل‌آباد , محمد خانه باد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش جزئیات ریزرخساره‌ای و محیط رسوبی سازند تیرگان در منتهی‌الیه شرقی حوضه کپه‌داغ بیان شده است. به این منظور دو برش چینه‌شناسی در تاقدیس آق‌دربند (برش‌های کال‌ملک و آب‌بلوچ) انتخاب و مطالعه شده‌اند. بررسی‌های پتروگرافی مقاطع نازک تهیه شده از این برشها به شناسایی 14 ریزرخساره متعلق به 4 زیرمحیط دریای باز، سد، لاگون و پهنه جزر و مدی منجر گردیده است. محیط فرا جزر و مدی تا جزر و مدی با ریزرخساره‌های دولومیت، مادستون بایوکلستی و وکستون ـ پکستون پلوئیدی، محیط لاگون محصور با ریزرخساره وکستون بایوکلستی، محیط لاگون با ریزرخساره‌های پکستون ـ گرینستون و گرینستون آنکوئیدی، محیط‌های پر انرژی سد با ریزرخساره‌های گرینستون اووئیدی و پکستون اووئیدی و محیط دریای باز نیز با ریزرخساره‌های مادستون بیوکلستی و وکستون ـ پکستون بیوکلستی مشخص شده‌اند. محیط رسوبی سازند تیرگان در برش‌های مذکور رمپ کربناته (میانی و داخلی) می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, آق‌دربند, کال ملک, ریزرخساره, رمپ کربناته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070637,
author = {جهانی, حامد and قادری, عباس and مرتضی طاهرپور خلیل‌آباد and خانه باد, محمد},
title = {ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در تاقدیس آق‌دربند، برش‌های چینه‌شناسی کال‌ملک و آب‌بلوچ، شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2018},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، آق‌دربند، کال ملک، ریزرخساره، رمپ کربناته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در تاقدیس آق‌دربند، برش‌های چینه‌شناسی کال‌ملک و آب‌بلوچ، شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ
%A جهانی, حامد
%A قادری, عباس
%A مرتضی طاهرپور خلیل‌آباد
%A خانه باد, محمد
%J چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2018

[Download]