هفتمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک , 2018-10-14

عنوان : ( تظاهرات جلدی لیشمانیوز در 36 قلاده سگ: مطالعه درمانگاهی و هیستوپاتولوژیکِ گذشته نگر )

نویسندگان: جواد خوش نگاه , مینا حسینی , انسیه سجادیان جاغرق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: مطالعه گذشته نگر حاضر به منظور ارایه شاخص تشخیصی درمانگاهی (درماتولوژیک) در تشخیص بهتر بیماری لیشمانیوز سگ ها صورت گرفت. مواد و روش¬ها: در بازه زمانی مهرماه 1390 تا مهرماه 1396 مجموعا 36 قلاده سگ دارای جراحات جلدی لیشمانیوز در بیمارستان تخصصی دامژزشکی دانشگاه فردوسی مشهد تأیید شدند. تشخیص نهایی ابتلا به لیشمانیوز به سه روش: سیتولوژی مستقیم از جراحات جلدی (مشاهده آماستیگوت‎های لیشمانیا)، سرولوژی (فلورسنت آنتی بادی غیرمستقیم) و هیستوپاتولوژی صورت پذیرفت. یافته¬ها: بیشترین انواع ضایعات جلدی مشاهده شده در سگ‎های مبتلا عبارت بود از: اولسر (30 مورد، 3/83 درصد)، ندول¬های گرانوماتوز (24 مورد، 6/66 درصد)، درماتیت پاپولوندولار (19 مورد، 7/52 درصد) و درماتیت پوستولار (18 مورد، 50 درصد). سایر یافته های درماتولوژیک کم‎تر شایع عبارت بودند از: اریتم، آلوپسی موضعی یا منتشر، دِپیگمنتاسیون، افزایش ضخامت بالشتک کف پا، اونیکوگریفوز و پوسته ریزی (درماتیت سبوره ای). شایع‎ترین یافته‎های هیستوپاتولوژی به شرح زیر بود: تشکیل کراست، درماتیت پایوگرانولوماتوز منتشر، هیپرکراتوز، نکروز اپی تلیال و اولسر جلدی. نتیجه¬گیری: تظاهرات جلدی لیشمانیوز در سگ‎ها تنوع زیادی دارند که باید در تشخیص افتراقی انواع بیماری‎های جلدی مدنظر قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, لیشمانیا, لیشمانیوز, سگ, درماتولوژی, هیستوپاتولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070651,
author = {خوش نگاه, جواد and حسینی, مینا and سجادیان جاغرق, انسیه},
title = {تظاهرات جلدی لیشمانیوز در 36 قلاده سگ: مطالعه درمانگاهی و هیستوپاتولوژیکِ گذشته نگر},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لیشمانیا، لیشمانیوز، سگ، درماتولوژی، هیستوپاتولوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تظاهرات جلدی لیشمانیوز در 36 قلاده سگ: مطالعه درمانگاهی و هیستوپاتولوژیکِ گذشته نگر
%A خوش نگاه, جواد
%A حسینی, مینا
%A سجادیان جاغرق, انسیه
%J هفتمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک
%D 2018

[Download]