ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2017-01-25

عنوان : ( تولید سوخت سبز بیودیزل در حین فرایند استری‌کردن اسید اولئیک با استفاده از کاتالیست-های میلیمتری نانوساختار γ-Al2O3 سولفاته )

نویسندگان: علیرضا حیدری , علی احمدپور , ناصر ثقه الاسلامی , حامد نایب زاده , امیرحسین آزمون ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بحران انرژی یکی از مهترین مشکلات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می¬باشد. اهمیت استفاده از انرژی برای رشد و توسعه در کنار مسائل زیست محیطی و کاهش سریع منابع سوخت های فسیلی (منابع تجدید ناپذیر)، سبب توجه کشورها به جاگزینی منابع انرژی تجدید پذیر شده است. یکی از منابع تجدیدپذیر بیودیزل است. بیودیزل، به دلیل مزیت‌های زیست محیطی و تجدیدپذیر بودن، سوختی پاک و جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی است. هدف از این تحقیق، تولید بیودیزل طی واکنش استری اسید اولئیک با استفاده از کاتالیست¬های میلی متری نانو ساختار γ-Al2O3 سولفاته است. سنتز کاتالیست به روش گرانول سازی در روغن انجام شد. آنالیز شکل و اندازه دانه های کاتالیست توسط آنالیز عکس های دیجیتال گرفته شده توسط دوربین دیجیتال نصب شده روی یک میکروسکوپ استریوزوم با استفاده از نرم افزار آنالیزور عکس انجام شد. در نهایت فعالیت کاتالیست های سنتز شده در شرایط عملیاتی °C120، 3 درصد وزنی کاتالیست، نسبت مولی 9 متانول به اسید اولئیک و زمان واکنش 4 ساعت، بهینه سازی شد و بازده تولید بیودیزل به حداکثر مقدار خود (%65) رسید.

کلمات کلیدی

, انرژی تجدید پذیر, بیودیزل, کاتالیست نانو ساختار, گاما آلومینا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070658,
author = {حیدری, علیرضا and احمدپور, علی and ثقه الاسلامی, ناصر and نایب زاده, حامد and آزمون, امیرحسین},
title = {تولید سوخت سبز بیودیزل در حین فرایند استری‌کردن اسید اولئیک با استفاده از کاتالیست-های میلیمتری نانوساختار γ-Al2O3 سولفاته},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انرژی تجدید پذیر، بیودیزل، کاتالیست نانو ساختار،گاما آلومینا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید سوخت سبز بیودیزل در حین فرایند استری‌کردن اسید اولئیک با استفاده از کاتالیست-های میلیمتری نانوساختار γ-Al2O3 سولفاته
%A حیدری, علیرضا
%A احمدپور, علی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A نایب زاده, حامد
%A آزمون, امیرحسین
%J ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
%D 2017

[Download]