کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (10), شماره (4), سال (2008-3) , صفحات (65-88)

عنوان : ( نظریه برچسب گذاری و برچسبهای موضوعی در سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانه )

نویسندگان: شعله ارسطوپور , اسداله آزاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدتهاست متخصصان حوزه اطلاع‌رسانی برای سازماندهی موضوعی مدارک به منظور بازنمون موضوعیت آنها در تسهیل مصالحه میان زبان کاربر و نظام بازیابی اطلاعات، از برچسبهای موضوعی استفاده می کنند. نظرهای صاحب‌نظران در این حوزه عمدتاً منحصر به بحث عملکردی ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات است، حال آنکه صرف استفاده از برچسب‌گذاری به منظور اطلاع‌رسانی، می‌تواند ریشه های نظری قوی‌تری نیز داشته باشد. بحث متقاعد سازی در حوزه ارتباطها و نیز نظریه برچسب‌گذاری در دو حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی، از جمله مباحثی است که انگاره های بنیادین مشترک بسیاری با برچسب‌گذاری موضوعی مطرح در سازماندهی اطلاعات دارد و به صورتی کاملاً ضمنی مورد استفاده متخصصان حوزه واقع شده است. مقالة حاضر با نگرشی تطبیقی، در پی تبیین روشن‌تر این روابط نظری و معرفی زمینه های نظری جدید در مطالعة مسائل مربوط به انتخاب اصطلاحهای موضوعی برای مدارک است.

کلمات کلیدی

برچسبهای موضوعی؛ سازماندهی موضوعی؛ نظریه برچسب‌گذاری؛ ارتباطها و متقاعدسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070684,
author = {ارسطوپور, شعله and آزاد, اسداله},
title = {نظریه برچسب گذاری و برچسبهای موضوعی در سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانه},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2008},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-9637},
pages = {65--88},
numpages = {23},
keywords = {برچسبهای موضوعی؛ سازماندهی موضوعی؛ نظریه برچسب‌گذاری؛ ارتباطها و متقاعدسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه برچسب گذاری و برچسبهای موضوعی در سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانه
%A ارسطوپور, شعله
%A آزاد, اسداله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2008

[Download]