مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (19), شماره (2), سال (2008-9) , صفحات (127-156)

عنوان : ( مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازماندهی اطلاعات در فهرستهای رایانه ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر مدلهای مفهومی )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقاط دسترسی، از جمله عناصر مهم اطلاعاتی در پیشینه‌های کتاب‌شناختی به‌شمار می‌آیند. بسیاری از مشکلات کنونی فهرست‌های پیوسته، ناشی از ضعف مدیریتی آنها در استفاده از کارکردها و قابلیت‌های پیشینه‌های کتاب‌شناختی است. در فهرست دستی، ساختار و سطوح طراحی داخلی و خارجی – آنچه کاربر می‌بیند – مشابه یکدیگر است. زیرا پیشینه‌های کتاب‌شناختی به‌صورت یک کل تدوین می‌شود و به‌صورت یک کل در اختیار بهره‌بردار قرار می‌گیرد. این، در حالی است که رویکرد تفکیک اطلاعات کتاب‌شناختی به عناصر داده‌ای منفرد (فیلدها و فیلدهای فرعی)، به ایجاد تفاوت در شیوه نمایه‌سازی و ذخیره‌سازی این عناصر و بروز مشکلاتی در مدیریت و نظارت مؤثر بر آنها می‌انجامد. مسائل مطرح در فهرست‌های رایانه‌ای، عموما در چهار گروه کلی می‌گنجد: مشکلات ذخیره‌سازی، مشکلات ساختار فایل، مشکلات جستجو و مشکلات نمایش. بازیافت زیاد، کم‌ربط و بدون نظم منطقی در نمایش و دسترسی، نشان‌دهنده نبود توجه جدی به این مشکلات است. مقاله حاضر با بررسی این مشکلات، ضمن اشاره به پیشرفت‌های کنونی در جهت رفع این مشکلات و ارائه راهکارهای احتمالی، دورنمایی از آینده به‌دست می‌دهد.

کلمات کلیدی

فهرست‌های پیوسته رایانه‌ای؛ کارکردهای پیشینه‌های کتابشناختی؛ نقاط دسترسی؛ مشکلات فهرست‌های رایانه‌ای؛ مدیریت اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070687,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازماندهی اطلاعات در فهرستهای رایانه ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر مدلهای مفهومی},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2008},
volume = {19},
number = {2},
month = {September},
issn = {2252-0503},
pages = {127--156},
numpages = {29},
keywords = {فهرست‌های پیوسته رایانه‌ای؛ کارکردهای پیشینه‌های کتابشناختی؛ نقاط دسترسی؛ مشکلات فهرست‌های رایانه‌ای؛ مدیریت اطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازماندهی اطلاعات در فهرستهای رایانه ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر مدلهای مفهومی
%A ارسطوپور, شعله
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2008

[Download]