کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (12), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (145-174)

عنوان : ( دسته بندی نتایج جستجو بر مبنای ویژگیهای مدارک و امکان سنجی استفاده از الگوریتمهای خوشه بندی مختلف در سطح وب )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازآرایی و به نظم درآوردن نتایج جستجو در بازیابی اطلاعات، بخصوص وقتی حجم منابع بازیابی شده بسیار زیاد است. به کاربران در تسهیل امر بازیابی اطلاعات کمک می‌کند. بازآرایی و سازماندهی مدارک همواره بر اساس ویژگیهای هر مدرک صورت می‌پذیرد. بنابراین، بازسازی نتایج جستجو نیز منوط به ویژگیهای مذکور است. ویژگیهای مدارک را می‌توان به دو گروه ردیف اول و ردیف دوم دسته‌بندی کرد. در این مقاله، با اشاره به انواع ویژگیهای مطرح برای مدارک و اشاره به این نکته که خوشه‌بندی یکی از روشهای رایج در دسته‌بندی نتایج جستجوست تلاش شده تا فصل مشترک میان این ویژگیها و نیز روشهای مختلف خوشه‌بندی مشخص گردد. در نهایت، با توجه به اینکه خوشه‌بندی نتایج جستجو از فناوریهای نسبتاً رایج در سطوح وب بوده و طراحان موتورهای جستجو برای بهبود نتایج، پژوهشی تکمیلی به منظور امکان‌سنجی و بررسی وجود ملزومات (نمایه‌سازی ویژگیها) در جهت دسته‌بندی نتایج نشان دهندة آن است که با وجود توجه به ویژگیها و نمایه‌سازی آنها توسط موتورهای جستجوی مختلف، و نیز ساده بودن الگوریتمهای خوشه‌بندی مورد نیاز در جهت بازآرایی نتایج بر مبنای این ویژگیها (خوشه‌بندی مسطح)، حتی موتورهای جستجوی خوشه‌ساز نیز از این ویژگیها در بازآرایی نتایج خود استفاده نمی‌کنند.

کلمات کلیدی

خوشه‌بندی نتایج جستجو؛ ویژگیهای ردیف اول؛ ویژگیهای ردیف دوم؛ موتورهای جستجو؛ موتورهای خوشه‌ساز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070698,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {دسته بندی نتایج جستجو بر مبنای ویژگیهای مدارک و امکان سنجی استفاده از الگوریتمهای خوشه بندی مختلف در سطح وب},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2009},
volume = {12},
number = {2},
month = {September},
issn = {1680-9637},
pages = {145--174},
numpages = {29},
keywords = {خوشه‌بندی نتایج جستجو؛ ویژگیهای ردیف اول؛ ویژگیهای ردیف دوم؛ موتورهای جستجو؛ موتورهای خوشه‌ساز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دسته بندی نتایج جستجو بر مبنای ویژگیهای مدارک و امکان سنجی استفاده از الگوریتمهای خوشه بندی مختلف در سطح وب
%A ارسطوپور, شعله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2009

[Download]