کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (10), شماره (1), سال (2007-4) , صفحات (7-38)

عنوان : ( آیا امکان سازماندهی تمام اطلاعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابخانه ای )

نویسندگان: پاتریک لوبوف , شعله ارسطوپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور پاسخ‌دهی به این پرسش که «آیا امکان سازماندهی تمام اطلاعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابخانه‌ای» این مقاله در پی تبیین نقش و ماهیت اطلاعات، انتخاب و سازماندهی اطلاعات در متن کتابخانه است. در کنار تعریف انواع اطلاعات کتابخانه‌ای به برخی از محدودیتهای سازماندهی اطلاعات خصوصاً اطلاعات کتابشناختی با نیم نگاهی به مدل FRBR نیز اشاره شده است. در نهایت مؤلف به این نتیجه می‌رسد که سازماندهی تمام انواع اطلاعات در بستر و از دیدگاه کتابخانه‌ای به هیچ وجه میسر نخواهد بود.

کلمات کلیدی

سازماندهی اطلاعات؛ مدل ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070709,
author = {پاتریک لوبوف and ارسطوپور, شعله},
title = {آیا امکان سازماندهی تمام اطلاعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابخانه ای},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2007},
volume = {10},
number = {1},
month = {April},
issn = {1680-9637},
pages = {7--38},
numpages = {31},
keywords = {سازماندهی اطلاعات؛ مدل ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آیا امکان سازماندهی تمام اطلاعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابخانه ای
%A پاتریک لوبوف
%A ارسطوپور, شعله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2007

[Download]