دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (25), شماره (3), سال (2018-9) , صفحات (451-460)

عنوان : ( مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی )

نویسندگان: اسرا عسکری , امیر رشیدلمیر , ناهید بیژه , مجید مؤمنی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070716,
author = {عسکری, اسرا and رشیدلمیر, امیر and بیژه, ناهید and مجید مؤمنی مقدم},
title = {مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2018},
volume = {25},
number = {3},
month = {September},
issn = {1606-7487},
pages = {451--460},
numpages = {9},
keywords = {نروتروفین 3، تمرین در آّب، تمرین مقاومتی،مالتیپل اسکلروز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی
%A عسکری, اسرا
%A رشیدلمیر, امیر
%A بیژه, ناهید
%A مجید مؤمنی مقدم
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2018

[Download]