International Congress of Science and Innovative Technologies , 2018-09-05

عنوان : ( تولید جریان الکتریسیته توسط دو پیل سوختی میکروبی رسوبی در یک کانال جریان رو باز )

نویسندگان: مهلا رهدار , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به مشکلات ناشی از کمبود سوخت¬های فسیلی و آلودگی¬های زیست محیطی، استفاده از منابع تجدیدپذیری چون پیل¬های سوختی میکروبی رسوبی با هدف تولید جریان الکتریسیته از بستر رودخانه¬ها و دریاها مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله امکان سنجی تولید دانسیته¬ی توان مطلوب توسط دو پیل سوختی میکروبی رسوبی در یک کانال روباز در آرایش¬های منفرد، سری و موازی مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد دو پیل سوختی میکروبی رسوبی در کانال روباز با هدف شبیه سازی شرایط رودخانه ها به مدت سه ماه ارزیابی گردید. بیشترین دانسیته¬ی توان در حالت منفرد برای پیل های سوختی میکروبی 1 و 2 به ترتیبmW/m2 02/30 و mW/m2 78/38 به دست آمد. علاوه بر این بیشترین دانسیته¬ی توان در حالت سری و موازی هم بررسی گردید. بیشترین دانسیته¬ی توان تجمیع دو پیل در حالت سری و موازی به ترتیب برابر با mW/m2 8/22 و mW/m2 88/68 بود. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که علاوه بر تولید دانسیته¬ی توان مطلوب، دانسیته¬ی توان در حالت موازی بیشتر از حالت منفرد و سری می¬باشد.

کلمات کلیدی

, پیل سوختی میکروبی رسوبی, دانسیته توان , آرایش سری , آرایش موازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070720,
author = {رهدار, مهلا and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {تولید جریان الکتریسیته توسط دو پیل سوختی میکروبی رسوبی در یک کانال جریان رو باز},
booktitle = {International Congress of Science and Innovative Technologies},
year = {2018},
location = {بابل, ايران},
keywords = {پیل سوختی میکروبی رسوبی، دانسیته توان ، آرایش سری ، آرایش موازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید جریان الکتریسیته توسط دو پیل سوختی میکروبی رسوبی در یک کانال جریان رو باز
%A رهدار, مهلا
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J International Congress of Science and Innovative Technologies
%D 2018

[Download]