تحقیقات بتن, دوره (11), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (35-50)

عنوان : ( تاثیر ضایعات پودر سنگ مرمر و میکروسیلیس بعنوان جایگزین بخشی از سیمان بر دوام بتن )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , علی خدابخشیان , الیاس اسدی شمس آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضایعات پودر مرمر، ماده‌ای بی‌اثر و غیرفعال است که بعنوان محصولی جانبی از فرآیند برش، شکل دادن و پرداخت سنگ مرمر بدست می‌آید و سبب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود. این پژوهش یک مطالعه‌ی‌ آزمایشگاهی بر روی خصوصیات دوام 16 طرح اختلاط بتن حاوی پودر مرمر -0، 5، 10 و 20 درصد- و میکروسیلیس -0، 5/2، 5 و 10 درصد- که جایگزین بخشی از سیمان شده‌اند، می‌باشد. نسبت آب به مواد سیمانی ثابت و برابر با 45/0 و اسلامپ مخلوط‌های بتن 10±80 میلی‌متر است. آزمایش‌های اسلامپ، وزن مخصوص، مقاومت فشاری، مقاومت الکتریکی، دوام در برابر حمله‌ی سولفات‌های سدیم و منیزیم و سولفوریک اسید انجام شد. نتایج آزمایش‌ها بیانگر آن است که مقاومت و دوام بتن حاوی پودر مرمر، برای نسبت‌های جایگزینی بیش از 10 درصد، کاهش می‌یابد. اما نتایج رضایت‌بخشی برای نسبت‌های جایگزینی پودر مرمر تا 10 درصد بدست آمد. جایگزینی 5 و 10 درصد میکروسیلیس به ترتیب منجر به جبران کاستی-های بوجود آمده در دوام بتن حاوی درصدهای بالای ضایعات پودر مرمر و ارتقاء ویژگی‌های دوام نمونه‌های حاوی ضایعات پودر مرمر شد.

کلمات کلیدی

, ضایعات سنگ مرمر, میکروسیلیس, جایگزینی سیمان, دوام, بتن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070752,
author = {قلعه نوی, منصور and خدابخشیان, علی and اسدی شمس آبادی, الیاس},
title = {تاثیر ضایعات پودر سنگ مرمر و میکروسیلیس بعنوان جایگزین بخشی از سیمان بر دوام بتن},
journal = {تحقیقات بتن},
year = {2018},
volume = {11},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4242},
pages = {35--50},
numpages = {15},
keywords = {ضایعات سنگ مرمر، میکروسیلیس، جایگزینی سیمان، دوام، بتن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ضایعات پودر سنگ مرمر و میکروسیلیس بعنوان جایگزین بخشی از سیمان بر دوام بتن
%A قلعه نوی, منصور
%A خدابخشیان, علی
%A اسدی شمس آبادی, الیاس
%J تحقیقات بتن
%@ 2008-4242
%D 2018

[Download]