خردنامه صدرا, دوره (24), شماره (93), سال (2018-12) , صفحات (41-52)

عنوان : ( نگرش شناختی - وجودی در رشد و تربیت ارادی شخصیت، برمبنای اندیشه ملاصدرا )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , طوبی لعل صاحبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

"من" یا "خود" در نظریه صدرایی با خودآگاهی عجین است. پیدایش و ظهور "من" با آگاهی از خود آغاز شده و سپس با آگاهی نیز تکامل و رشد یافته و دارای مراتب گوناگونی میگردد. آنچه این نوشتار بر اساس مبانی فکری ملاصدرا در صدد بیان آن است، در نظر گرفتن رشد "من" یا "شخصیت" است. "شخصیت" به معنای اصطلاحی آن ، که در اثر تربیت و عوامل موثر دیگر ایجاد میگردد، در حوره "من" متعالی و رشدیافته شکل میگیرد، زیرا "من" از همان آغاز پیدایش، شخص و یک هویت وجودی خاص است، همه شخصیت که بیشتر نمایانگر صفات و ویژگیهای ارادی فرد است، در مراحلی از سیر تکاملی و تربیت صحیح عقلانی آن بروز می یابد. جستار حاضر با بررسی تحلیلی خاص، فرایند این رشد صحیح را که عمدتا پس از بلوغ حاصل میشود، واکاوی میکند.

کلمات کلیدی

, شخصیت, اراده, علم, عقل, تربیت, حکمت متعالیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070780,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and لعل صاحبی, طوبی},
title = {نگرش شناختی - وجودی در رشد و تربیت ارادی شخصیت، برمبنای اندیشه ملاصدرا},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2018},
volume = {24},
number = {93},
month = {December},
issn = {1560-0874},
pages = {41--52},
numpages = {11},
keywords = {شخصیت، اراده، علم، عقل، تربیت، حکمت متعالیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرش شناختی - وجودی در رشد و تربیت ارادی شخصیت، برمبنای اندیشه ملاصدرا
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A لعل صاحبی, طوبی
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2018

[Download]