پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (9), شماره (1), سال (2019-8) , صفحات (107-123)

عنوان : ( نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی )

نویسندگان: مجتبی کفاشان کاخکی , محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: تولید دانش، فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است و نخبگان دانشگاهی، پیشگامان تولید آن محسوب می‌شوند. بررسی فرآیند \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ارتباط علمی\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" و نقش آن در تولید دانش در حوزه علوم انسانی و مهم‌تر از آن، تأثیرگذاری روابط میان‌رشته‌ای بر توسعه حوزه‌های دانش در علوم انسانی از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به مرور و معرفی اجمالی این مفاهیم به منظور واکاوی برخی از چالش‌های فرایند تولید دانش میان‌رشته‌ای در علوم انسانی با بررسی متون مرتبط می پردازد. روش: این پژوهش به صورت کتابخانه ای و مروری انجام شده و با بررسی متون مرتبط، مفاهیم مورد نظر تبیین شده است. یافته‌ها: در چارچوب ارتباط علمی و تولید دانش میان‌رشته‌ای در علوم انسانی مشخص می‌گردد که نه تنها به وجود و حضور مؤثر آفرینندگان دانش و نخبگان علمی موجود در درون جامعه دانشگاهی نیاز است، بلکه لازم است تا افزون بر تمایل و خواست آنها به نشر ایده‌ها و افکار خود، بایسته‌ها و ملزومات زیرساختی تولید و اشاعه دانش میان‌رشته‌ای نیز وجود داشته باشد. اگر دانش به عنوان شبکه ارتباطی در علوم انسانی تلقی شود، مشارکت‌جویان دانایی (مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان)، می‌توانند به مفاهمه‌ای دست یابند که با یک نوع خلاقیت میان‌رشته‌ای، مفاهیم خلق شده را به اشتراک گذارند و به سیّالیّت جریان دانایی و دانش مدد رسانند. از این‌رو، نیاز به شناخت بیشتر عوامل موثر بر ارتباط علمی در محیط‌های دانشگاهی ضروری می‌نماید. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تبادل دانش و بهره‌گیری از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای که به نشر ایده‌ها و افکار در راستای حل مسأله‌ها و دشواری‌های موجود در جامعه منجر می‌گردد، از نیازمندی‌های غیر قابل چشم‌پوشی جوامع انسانی است. از این رو، می توان با بهره‌گیری از برخی چارچوب‌ها و با تأکید بر نقش ارتباط میان‌رشته‌ای در فرآیند تولید دانش، روند توسعه دانش میان‌رشته‌ای در حوزه علوم انسانی را با هدف رسیدن به وضعیت مطلوب مورد توجه قرار داد.

کلمات کلیدی

, تولید دانش, ارتباط علمی, علوم انسانی, مطالعات میان‌رشته‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070786,
author = {کفاشان کاخکی, مجتبی and خلیلی, محسن},
title = {نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {1},
month = {August},
issn = {2251-6344},
pages = {107--123},
numpages = {16},
keywords = {تولید دانش، ارتباط علمی، علوم انسانی، مطالعات میان‌رشته‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A خلیلی, محسن
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2019

[Download]