پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک , 2017-10-23

عنوان : ( بازدهی انرژی و اگزرژی سیستم گرمایشی هواساز آپارتمانی )

نویسندگان: مجید ظریف صباغ نیا , محسن قاضی خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم های گرمایش و سرمایش حدود 41 درصد از مصرف سوخت های فسیلی در ایران را بخود اختصاص می دهد و محققین سعی دارند با تحلیل ترمودینامیکی سیستم های گرمایشی را بالخصوص از دید قانون دوم که بطور واقع بینانه عوامل ناکارآمدی سیستم را شناسایی می کند بررسی کنند در این راستا سیستم گرمایشی آپارتمانی هواساز با منبع پکیج حرارتی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که بر خلاف راندمان حرارتی بالای پکیج، %84.69 بازگشت ناپذیری سیستم در سیستم پکیج حرارتی اتفاق می افتد و راندمان کلی انرژی و اگزرژی سیستم گرمایشی برابر با %82.19 و %2.64 بدست آمد و در نهایت بر روی علل بازگشت ناپذیری ها و هدر رفت انرژی بحث و بررسی صورت گرفت و از نقطه نظر انرژی، بازیافت حرارت هدر رفته در دودکش پکیج و هوای خروجی از هواساز و از دیدگاه اگزرژی، اصلاح فرآیند احتراق در پکیج در جهت کاهش بازگشت ناپذیری و یا تغییر منبع حرارتی به عنوان راه حل هایی در جهت بهبود عملکرد سیستم گرمایشی مذکور پیشنهاد گردید.

کلمات کلیدی

, هواساز, گرمایش , تحلیل انرژی و اگزرژی , بهینه سازی مصرف سوخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070794,
author = {ظریف صباغ نیا, مجید and قاضی خانی, محسن},
title = {بازدهی انرژی و اگزرژی سیستم گرمایشی هواساز آپارتمانی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هواساز، گرمایش ، تحلیل انرژی و اگزرژی ، بهینه سازی مصرف سوخت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازدهی انرژی و اگزرژی سیستم گرمایشی هواساز آپارتمانی
%A ظریف صباغ نیا, مجید
%A قاضی خانی, محسن
%J پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
%D 2017

[Download]