پژوهش های عقلی نوین, دوره (3), شماره (5), سال (2018-9) , صفحات (31-55)

عنوان : ( تفکر سیستمی حکمت متعالیه در شناخت محیط زیست -مطالعه‌ی موردی: زمین- )

نویسندگان: علی مسروری , علیرضا نجف زاده تربتی , علیرضا آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از قرن بیستم تفکر سیستمی به عنوان یک تفکر کل نگر و کارآمد در مطالعه‌ی سیستم‌های پیچیده با تأکید بر درک اصول مهمی چون «همبستگی و تعامل بین اجزا»، «هدفمندی» و «تکامل پذیری» در سیستم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. در این میان آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است تبیین فلسفی این نوع از تفکر می‌باشد. مقاله‌ی حاضر با روش توصیفی‌‌ـ تحلیلی به بررسی تفکر سیستمی در حکمت متعالیه ـ به عنوان یک نظام جامع فلسفی توحیدمحورـ و بازتاب آن در شناخت محیط زیست به‌ویژه زمین ـ خاستگاه تکون و تکامل موجودات ـ صورت گرفته است. بررسی اصول هستی‌شناسی حکمت متعالیه همچون اصالت وجود، تشکیک وجود، وحدت وجود، وجود ربطی و حرکت جوهری نشان از آن دارد که نگاه ملاصدرا به پدیده‌های طبیعی همچون زمین بر اساس تفکر سیستمی است و اصول اساسی این تفکر و مزایای آن در آن وجود دارد. در چنین رویکردی، هستی یک کل با اجزای به هم پیوسته است. ارتباط اجزا به صورت شبکه‌ای و برآیندی نشان از وحدت ترکیبی این مجموعه‌ی عظیم دارد. زمین نیز به عنوان جزئی مهم از سیستم جامع -عالم هستی- به صورت یک سیستم یکپارچه و هدفمند، در سیری استکمالی به سوی منبعی قدسی در حرکت است. بی‌شک این نوع از تفکر، طبیعت‌شناسی نوینی را فراروی دست‌اندرکاران محیط زیست قرار می‌دهد.

کلمات کلیدی

, تفکر سیستمی, زمین, حکمت متعالیه, ملاصدرا, محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070803,
author = {مسروری, علی and نجف زاده تربتی, علیرضا and آزاد, علیرضا},
title = {تفکر سیستمی حکمت متعالیه در شناخت محیط زیست -مطالعه‌ی موردی: زمین-},
journal = {پژوهش های عقلی نوین},
year = {2018},
volume = {3},
number = {5},
month = {September},
issn = {۲۵۸۸-۲۶۱۹},
pages = {31--55},
numpages = {24},
keywords = {تفکر سیستمی، زمین، حکمت متعالیه، ملاصدرا، محیط زیست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفکر سیستمی حکمت متعالیه در شناخت محیط زیست -مطالعه‌ی موردی: زمین-
%A مسروری, علی
%A نجف زاده تربتی, علیرضا
%A آزاد, علیرضا
%J پژوهش های عقلی نوین
%@ ۲۵۸۸-۲۶۱۹
%D 2018

[Download]