نخستین همایش ملی خواندن , 2015-11-19

عنوان : ( بررسی میزان اطلاع دهی شبکه ها و ابزارهای اجتماعی و نقش آنها در تشویق به مطالعه: موردکاوی 10 اثر برجسته ادبی داخلی و خارجی )

نویسندگان: شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه آثار ادبی از جمله بستر های مورد علاقه کتابخوانان در سطح وسیع بوده و از آنجا که یکی از راهبرد های آثار برای خواندن، استفاده از اطلاعات موجود درباره آثار است، بررسی میزان و یا کیفیت این اطلاعات اهمیت ویژه ای دارد. هدف: با توجه به این پذیره که شبکه‌ها و ابزار های اجتماعی یکی از مکان های تعامل افراد کتابخوان برای به اشتراک گذاردن اطلاعات مشوق برای خواندن است، نوشتار حاضر به بررسی دو بعدی محتوای تولید شده در خصوص آثار برجسته ادبی به زبان فارسی و انگلیسی میپدازد.تا میزان مشارکت افراد و کیفیت اطلاعات تولید شده در این زمینه را بدست دهد. روش: به منظور انجام این بررسی ۵ اثر شناخته شده شامل دن کیشوت،‌زندگی زندگی و عقاید تریسترام شندی، دیوید کاپرفیلد، رابینسون کروزو، و بلندی‌های بادگیر در سطح جهانی و ۵ اثر ایرانی درخت انجیر معابد، کلیدر، بوف کور، شوهر آهو خانم،‌ و شازده احتجاب انتخاب و هر یک در سه محیط گودریدز،‌ شبکه کتابخوانان حرفه ای ایران و ویکی‌پدیا مورد جستجو قرار گرفتند. در سه محیط، سیاهه وارسی تدوین شده ناظر بر حد اقل اطلاعات لازم جهت ایجاد آشنایی و تشویق به خواندن برای هر یک از این آثار تکمیل گردید. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی سیاهه وارسی حاکی از آن است که به صورت کلی اطلاعات بیشتری در خصوص آثار ادبی خارجی در اختیار فرد جستجو کننده قرار می‌گیرد.این در حالیست که حتی در مورد برخی از کتاب‌های خارجی مانند دیوید کاپرفیلد، برخی ابزار ها همچون شبکه کتابخوانان حرفه ای ایران به مراتب اطلاعات کامل تری نسبت به برخی از کتابهای فارسی زبان ارائه می‌کند. نتایج: به طور کلی یافته های این پژوهش نشان دهنده ضعف در تولید محتوای کمک کننده به تصمیم گیری در خصوص آغاز به خواندن یک اثر فارسی در سطح شبکه ها و ایزارهای اجتماعی است. این در حالی ست که هم اکنون طیف وسیعی از فارسی زبانان از این شبکه ها و ابزارها استفاده می‌کنند. کاربردهای احتمالی: نتایج این بررسی می‌تواند در زمینه کمک به دست اندرکاران داخلی (ناشران و مدیران وبسایت های اجتماعی کتابخوانی) در جهت کسب ایده برای تکمیل اطلاعات ارائه شده در مورد آثار مختلف راهگشا باشد. اصالت و ارزش: نظر به آنکه تاکنون پژوهشی در این زمینه که به صورت مقایسه ای میزان اطلاعات ارائه شده به زبان فارسی و انگلیسی را مورد توجه قرار دهد صورت نگرفته است، به نظر میرسد پژوهش حاضر باب انجام مطالعاتی بیشتر در این زمینه را باز نماید.

کلمات کلیدی

, شبکه ها و ابزار های اجتماعی, ‌گودریدز, شبکه کتابخوانان حرفه ای ایران, ‌ویکی‌پدیا, ‌ آثار ادبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070815,
author = {ارسطوپور, شعله and فاطمه احمدی نسب},
title = {بررسی میزان اطلاع دهی شبکه ها و ابزارهای اجتماعی و نقش آنها در تشویق به مطالعه: موردکاوی 10 اثر برجسته ادبی داخلی و خارجی},
booktitle = {نخستین همایش ملی خواندن},
year = {2015},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {شبکه ها و ابزار های اجتماعی،‌گودریدز، شبکه کتابخوانان حرفه ای ایران،‌ویکی‌پدیا،‌ آثار ادبی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان اطلاع دهی شبکه ها و ابزارهای اجتماعی و نقش آنها در تشویق به مطالعه: موردکاوی 10 اثر برجسته ادبی داخلی و خارجی
%A ارسطوپور, شعله
%A فاطمه احمدی نسب
%J نخستین همایش ملی خواندن
%D 2015

[Download]