دومین همایش رویکردهای میان‏رشته‏ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه , 2015-10-06

عنوان : ( رویکردی معناشناسانه به ترجمه اصطلاحات علمی و تاثیر آن بر بازیابی اطلاعات: مطالعه موردی حوزه علم اطلاعات و دانش ‏شناسی )

نویسندگان: شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان فارسی در رابطه با اکثر حوزه دانش نقش مصرف کننده را داشته و لذا بسیاری از واژگان تخصصی رشته های مختلف از طریق ترجمه، غالبا به صورت انفرادی و بدون توجه به روابط مفهومی توسط متخصصان و مترجمان وارد این زبان شده اند و لذا تعد و آشفتگی معنایی نیز در سطح اصلاحات علمی قابل مشاهده است.چالش های معنایی اصطلاح گزینی را به صورت خلاصه می‌توان در قالب هم معنایی فراوان، چند معنایی، تداخل معنایی و ... مشاهده نمود. بدیهی است بروز چنین چالش هایی نه تنها به خودی خود منجر به بروز مشکلاتی در انتقال مفاهیم ارائه شده در متون تخصصی توسط مخاطبان این دست از نوشتار ها می‌شود، بلکه در عمل تاثیر جدی بر فرایند های مرتبط با بازیابی اطلاعات نیز دارد. طراح های نظام های کنونی اطلاعات تلاش می‌کنند نظام هایی را توسعه دهند که ضمن رفع حداکثری ابهام های واژگانی و معنایی، بهترین و مرتبط ترین نتایج را به کاربران ارائه نمایند.در حال حاضر چالش های حاصل از این دست ابهام های معنایی، به صورت مستقیم در دو حوزه اصلی بازیابی موضوعی اطلاعات و نظام های بازیابی بین زبانی تاثیر گذارند. در این مطالعه تلاش بر آن است تا تاثیر هر یک از چالش های معنایی بر این دو حوژه تبیین شده و از دو منظر فناوری اطلاعات و مباحث معنایی راهکار هایی را ارائه نماید. هم چنین در بخش دوم این نوشتار ، به عنوان نمونه ،‌گزارشی از یک مطالعه موردی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناس ارائه می‌شود. که ضمن بررسی ۱۵۱۰ واژه، مشکلات معنایی موجود در میان اصطلاحات ترجمه شده این حوزه از زبان انگلیسی به فارسی گزارش می‌کند. بدیهی است این مطالعه در پیوند با آنچه در بخش اول نوشتار حاضر ارائه شده، شمایی از حقایق موجود در خصوص مشکلات معادل گزینی در حوضه های تخصصی و تاثیرات نامطلوب آن بر بازیابی اطلاعات را ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی

, بازیابی اطلاعات, بازیابی اطلاعات بین زبانی, روابط معنایی, اژه گزینی, ‌معناشناسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070816,
author = {ارسطوپور, شعله and فاطمه احمدی نسب},
title = {رویکردی معناشناسانه به ترجمه اصطلاحات علمی و تاثیر آن بر بازیابی اطلاعات: مطالعه موردی حوزه علم اطلاعات و دانش ‏شناسی},
booktitle = {دومین همایش رویکردهای میان‏رشته‏ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازیابی اطلاعات، بازیابی اطلاعات بین زبانی، روابط معنایی، اژه گزینی،‌معناشناسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکردی معناشناسانه به ترجمه اصطلاحات علمی و تاثیر آن بر بازیابی اطلاعات: مطالعه موردی حوزه علم اطلاعات و دانش ‏شناسی
%A ارسطوپور, شعله
%A فاطمه احمدی نسب
%J دومین همایش رویکردهای میان‏رشته‏ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه
%D 2015

[Download]