نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب , 2013-02-20

عنوان : ( آسیب شناسی خط و زبان فارسی در بازیابی اطلاعات: نگاهی به موتورهای کاوش و پایگاه های برخط. )

نویسندگان: شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همانگونه که در بسیاری از متون نیز مطرح است زبان فارسی به واسطه ویژگی های خاص خود چه از نظر رسم الخط و چه از نظر صرف و معنا با چالش های منحصر به فردی در زمینه ذخیره و بازیابی اطلاعات رو به روست. در مقالات مختلف به این مشکلات در قالب ها و سطوح مختلف بدون توجه به نوع شناسی این چالش ها اشاره شده است. به عبارت بهتر کمتر مقاله ای در زبان فارسی در حوزه اطلاع رسانی از دیدی مبتنی بر علم زبانشناسی مدرن به بحث دسته بندی این مشکلات و پاسخ دهی به آنها پرداخته است. نوشتار حاضر بر آن است تا عمده ترین چالش های مطرح در این زمینه را در سه گروه رسم الخط، مسائل صرفی و مسائل معنایی مورد اشاره قرار داده و پس از بیان نمونه هایی در پیوند با هریک از این چالش ها، و ارائه ساختوارهای درختی از انواع مسائل مطرح در این سه گروه، با نگاهی به پژوهش های صورت گرفته در زمینه زبان فارسی و عربی به ارائه راهکارهایی جهت حل این مسائل بپردازد.

کلمات کلیدی

, چالش های مصرفی زبان فارسی چالش های رسم الخط زبان فارسی؛ چالش های معنایی زبان فارسی, بازیابی اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070821,
author = {ارسطوپور, شعله and فاطمه احمدی نسب},
title = {آسیب شناسی خط و زبان فارسی در بازیابی اطلاعات: نگاهی به موتورهای کاوش و پایگاه های برخط.},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چالش های مصرفی زبان فارسی چالش های رسم الخط زبان فارسی؛ چالش های معنایی زبان فارسی، بازیابی اطلاعات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب شناسی خط و زبان فارسی در بازیابی اطلاعات: نگاهی به موتورهای کاوش و پایگاه های برخط.
%A ارسطوپور, شعله
%A فاطمه احمدی نسب
%J نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب
%D 2013

[Download]