آموزه های قرآنی, دوره (1), شماره (27), سال (2018-9) , صفحات (237-268)

عنوان : ( مستندات قرآنی روایات باب «صبر» اصول کافی )

نویسندگان: غلامرضا رئیسیان , حجت اله حکم ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اطمینان یافتن به اصل صدور روایات از معصومان در کنار فهم دلالت حدیث، همواره مورد توجه و تأکید محدثان و بزرگان امامیه بوده است. مطابق «روایات عرضه» که مورد اتفاق شیعه و سنی است، یکی از مهم‌ترین معیارهای رسیدن به این هدف، عرضه و تطبیق آن‌ها بر آیات قرآن است. لذا این نوشتار با بررسی و نقد دلالی همۀ روایات باب «صبر» اصول کافی و جمع‌آوری آیات مربوط، به دنبال تعیین میزان هماهنگی و سازگاری آن‌ها با آیات قرآن و در نتیجه صدور آن‌ها از معصوم است. این پژوهش با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با روش اسنادی و کتابخانه‌ای با تکیه بر آیات قرآن و متون تفسیری و دیگر منابع معتبر به انجام رسید. یافته‌ها نشان می‌دهد که صبر به عنوان یکی از آموزه‌های دینی، از بزرگ‌ترین ملکات و صفاتی است که مورد توجه آیات و روایات بوده است؛ به طوری که از مجموع 25 روایت، جز یک روایت (روایت 25) که ظاهراً سازگاری کمتری با آیات دارد، دیگر روایات این باب کاملاً با آیات قرآن هماهنگ و سازگارند.

کلمات کلیدی

, اصول کافی, صبر, عرضۀ روایات بر قرآن, نقد دلالی حدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070823,
author = {رئیسیان, غلامرضا and حکم ابادی, حجت اله},
title = {مستندات قرآنی روایات باب «صبر» اصول کافی},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2018},
volume = {1},
number = {27},
month = {September},
issn = {2251-9378},
pages = {237--268},
numpages = {31},
keywords = {اصول کافی، صبر، عرضۀ روایات بر قرآن، نقد دلالی حدیث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مستندات قرآنی روایات باب «صبر» اصول کافی
%A رئیسیان, غلامرضا
%A حکم ابادی, حجت اله
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2018

[Download]