دهمین همایش بین المللی زبانشناسی ایران , 2018-09-25

عنوان : ( بررسی حروف اضافه در برخی گویشهای فارسی خراسان )

نویسندگان: شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی جایگاه و نقش حروف اضافه ساده در این مقاله به بررسی جایگاه و نقش حروف اضافۀ ساده در برخی گویشهای فارسی خراسان میپردازیم. این گویشها عمدتاً از خراسانهای رضوی و جنوبی انتخاب شده اند و تنها یک گویش از خراسان شمالی است. منبع بیشتر دادههای این مقاله، پایاننامههای مرتبط با این گویشهاست و بخش کمی از دادهها از طریق گویشوران گرداوری شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که تنوع حروف اضافۀ ساده در گویشهای مورد بررسی از فارسی معیار بیشتر است و البته تفاوت کارکرد و تمایزات نقشی ای در حروف اضافۀ این گویشها دیده میشود که در فارسی معیار وجود ندارد. در عین حال در خود این گویشها تفاوتهای نقشی در مورد برخی حروف اضافه دیده میشود. همچنین حرف اضافۀ «به» در مقایسه با دیگر حروف اضافه، دارای بیشترین تنوع صورت و نقش در این گویشهاست. از نظر جایگاه، جز پس-اضافۀ «را»، دیگر حروف اضافه در این گویشها، پیش اضافه هستند.

کلمات کلیدی

, پیش اضافه, پس اضافه, گویشهای فارسی خراسان, نقش همراهی, نقش ابزاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070827,
author = {شریفی, شهلا and نرجس بانو صبوری},
title = {بررسی حروف اضافه در برخی گویشهای فارسی خراسان},
booktitle = {دهمین همایش بین المللی زبانشناسی ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیش اضافه، پس اضافه، گویشهای فارسی خراسان، نقش همراهی، نقش ابزاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حروف اضافه در برخی گویشهای فارسی خراسان
%A شریفی, شهلا
%A نرجس بانو صبوری
%J دهمین همایش بین المللی زبانشناسی ایران
%D 2018

[Download]