مطالعات تفسیری, دوره (9), شماره (33), سال (2018-6) , صفحات (7-26)

عنوان : ( بررسی تفسیری آیه (وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی) )

نویسندگان: محمدحسن رستمی , محمدحسن ایمانیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی آیات قران وتفاسیربیانگرآن است که برخی از آیات دربردارنده مفاهیمی عمیق تر وگسترده ترومحل بحث بیشتر در تفسیر است یکی از این آیات آیه وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع ...است چگونگی ارتباط میان شرط وجزا در آیه شریفه شبهه تحریف قران براساس روایتی ذیل آیه در کتاب الاحتجاج منسوب به طبرسی وجوب یا استحباب امر ازدواج معنای عدالت در آیه و...از جمله مباحث بسیار مهمی است که مفسران با مطمح نظر قرار دادن این ایه در باره آنها گفتگو کرده اند

کلمات کلیدی

, آیه3نساء, تفسیر فقهی, ازدواج, تعددزوجات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070828,
author = {رستمی, محمدحسن and ایمانیه, محمدحسن},
title = {بررسی تفسیری آیه (وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی)},
journal = {مطالعات تفسیری},
year = {2018},
volume = {9},
number = {33},
month = {June},
issn = {2228-7256},
pages = {7--26},
numpages = {19},
keywords = {آیه3نساء-تفسیر فقهی-ازدواج-تعددزوجات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تفسیری آیه (وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی)
%A رستمی, محمدحسن
%A ایمانیه, محمدحسن
%J مطالعات تفسیری
%@ 2228-7256
%D 2018

[Download]