اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران، شهریور ۹۷ , 2018-08-27

عنوان : ( بررسی تاثیر منشاء ریزنمونه بر کالوس زایی گل لادن )

نویسندگان: لیلا خسروی نهرآبادی , محمود شور , لیلا سمیعی , زهرا کریمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل لادن با نام علمی Tropaeolum majus از تیره Tropaeolaceae ، گیاهی علفی، یکساله و بسیار پر رشد بوده که یکی از گیاهان زینتی مهم در فضای سبز و منازل به شمار می‌رود. علاوه بر آن به عنوان گیاه دارویی از سایر اندام های آن در درمان بسیاری از بیماری¬ها استفاده.می¬شود. از کشت کالوس در بسیاری از اهداف در کشت بافت استفاده می‌شود. لذا این پژوهش با هدف بررسی بازدهی اندام¬های مختلف گل لادن در تولید کالوس، انجام شد. پس از بهینه سازی شرایط ضدعفونی و جوانه زنی بذر، در محیط کشت پایهMS 1/2 ، گیاهچه های بذری حاصل شدند.. سپس از اندام¬های برگ،دمبرگ،ریشه،،گره و میانگره ریزنمونه تهیه شد و به محیط کشت MS حاوی 1 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D منتقل شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. پس از گذشت یک ماه، وزن تر، وزن خشک، قطر،حجم، درصد و زمان القای کالوس اندازه گیری و ثبت شدند و تفاوت معنی¬داری در بین ریزنمونه¬های مختلف، از نظر کالوس زایی مشاهده شد. بیشترین فراوانی کالوس زایی در ریزنمونه دمبرگ مشاهده شد و بیشترین وزن تر و خشک و حجم کالوس و همچنین کمترین مدت شروع کالوس زایی در ریزنمونه گره مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, گل لادن, کالوس زایی, ریزنمونه, 2,4-D
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070844,
author = {خسروی نهرآبادی, لیلا and شور, محمود and سمیعی, لیلا and کریمیان, زهرا},
title = {بررسی تاثیر منشاء ریزنمونه بر کالوس زایی گل لادن},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران، شهریور ۹۷},
year = {2018},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {گل لادن، کالوس زایی، ریزنمونه، 2;4-D},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر منشاء ریزنمونه بر کالوس زایی گل لادن
%A خسروی نهرآبادی, لیلا
%A شور, محمود
%A سمیعی, لیلا
%A کریمیان, زهرا
%J اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران، شهریور ۹۷
%D 2018

[Download]