اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران، شهریور ۹۷ , 2018-08-27

عنوان : ( بهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی به منظور القای جنین زایی سوماتیکی گیاه لادن در شرایط درون شیشه ای )

نویسندگان: لیلا خسروی نهرآبادی , محمود شور , لیلا سمیعی , زهرا کریمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنین‌زایی سوماتیکی روشی جایگزین برای اصلاح ژنتیکی و یکی از تکنیک‌های موثر برای تکثیر گیاهان می‌باشد. در این پژوهش اثر تنظیم کننده¬های رشد 2,4-D ،TDZ و BAP بر روی ریزنمونه گره لادن به منظور تشکیل کالوس جنین‌زا مطالعه شد. ابتدا ریزنمونه‌ها در محیط کشت MS حاوی غلظت¬های 0، 1، 2 و 4 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D قرار گرفتند. بعد از گذشت 4 هفته، حجم کالوس، وزن تر، وزن خشک، درصد و زمان کال¬زایی بررسی شده و تیمار 1 میلی-گرم بر لیتر 2,4-D به عنوان بهترین تیمار در تولید کالوس جنین¬زا انتخاب شد. و در آزمایش دیگری، ریزنمونه¬ها به محیط کشت MS حاوی 1میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D و غلظت‌های 0، 5/0 و 1 میلی‌گرم بر لیتر BAP و 5/0 و05/0 میلی‌گرم بر لیتر TDZ جهت دستیابی به بهترین نوع و غلظت سایتوکنین در القای جنین سوماتیکی منتقل شدند. این طرح در دو آزمایش جدا بر اساس طرح کاملا تصادفی انجام شد. بعد از گذشت 8 هفته، نتایج نشان داد بهترین تیمار در افزایش اندازه قطر کالوس (68/10 میلی‌متر)، حجم کالوس (43/1036 میلی‌متر مکعب)، تعداد جنین (56/3 عدد) و کاهش زمان کالوس¬زایی (5/2 روز) و جنین‌زایی (5/6 روز) درصد تیمار حاوی 1 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D و 1 میلی‌گرم بر لیتر BAP می¬باشد. همچنین این تیمار در افزایش درصد کالوس زایی و جنین زایی، نیز بیشترین میزان را به خود اختصاص داد اما نسبت به سایر تیمار¬ها، از لحاظ آماری تفاوت معنی داری را نشان نداد.

کلمات کلیدی

, کالوس جنین‌زا - 2, 4-D – BAP – TDZ – گل لادن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070845,
author = {خسروی نهرآبادی, لیلا and شور, محمود and سمیعی, لیلا and کریمیان, زهرا},
title = {بهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی به منظور القای جنین زایی سوماتیکی گیاه لادن در شرایط درون شیشه ای},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران، شهریور ۹۷},
year = {2018},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {کالوس جنین‌زا - 2;4-D – BAP – TDZ – گل لادن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی به منظور القای جنین زایی سوماتیکی گیاه لادن در شرایط درون شیشه ای
%A خسروی نهرآبادی, لیلا
%A شور, محمود
%A سمیعی, لیلا
%A کریمیان, زهرا
%J اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران، شهریور ۹۷
%D 2018

[Download]