همایش ملی کتابخانه و مردم. , 2013-10-09

عنوان : ( نقش کتابداران و کتابخانه ها در ترویج سواد سلامت مردم: بررسی موردی وضعیت سواد سلامت بیماران دیابتی در مراکز بهداشتی شیراز )

نویسندگان: عبدالرسول خسروی , شعله ارسطوپور , خدیجه احمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی جایگگاه کتابداران و کتابخانه ها و ارزیابی سطح سواد سلامت بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز به منظور ارائه راهکارهایی مناسبی که کتابداران و کتابخانه ها میتوانند مشکل سواد سلامت ناکافی را برطرف کنند، میپردازد. روش شناسی: در این پژوهش توصیفی، در مجموع ۴۰۰ بیمار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز به شیوه نمونه گیری در دسترس برای بررسی سطح سواد سلامت انتخاب شدند. داده‌های مربوط به سواد سلامت با استفاده از آزمون هنجاریابی شده سواد سلامت عملکردی بزرگسالانه به دست آمد. یافته: یافته های پژوهش نشان داد سواد سلامتبیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز با میانگین ۶۶ در سطح مرزی قرار دارد. بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی این پژوهش نشان داد که با توجه به نمره مرزی سلامت بیماران و سطح سواد سلامت بیماران تناسبی وجود ندارد. این نتیجه لزوم توجه به برنامه های منتهی به ارتقای سواد سلامت را میرساند. این امر مستلزم توجه همه بخش های جامعه به ویژه کتابخانه ها وکتابداران در انتخاب و گزینش منابع مناسب و آموزش‌های لازم و اطلاع‌رسانی و ایفای نقش مشاوره اطلاعاتی این بیماران است.

کلمات کلیدی

, بیماران دیابتی, خوانایی, سواد سلامت, کتابخانه, منابع آموزش به بیمار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070870,
author = {عبدالرسول خسروی and ارسطوپور, شعله and خدیجه احمدزاده},
title = {نقش کتابداران و کتابخانه ها در ترویج سواد سلامت مردم: بررسی موردی وضعیت سواد سلامت بیماران دیابتی در مراکز بهداشتی شیراز},
booktitle = {همایش ملی کتابخانه و مردم.},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بیماران دیابتی، خوانایی، سواد سلامت، کتابخانه، منابع آموزش به بیمار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش کتابداران و کتابخانه ها در ترویج سواد سلامت مردم: بررسی موردی وضعیت سواد سلامت بیماران دیابتی در مراکز بهداشتی شیراز
%A عبدالرسول خسروی
%A ارسطوپور, شعله
%A خدیجه احمدزاده
%J همایش ملی کتابخانه و مردم.
%D 2013

[Download]