نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( بررسی روند مراحل فنولوژی لاله واژگون Fritillaria imperialis در منطقه اقلید فارس )

نویسندگان: سجاد علی پور , علی تهرانی فر , محمود شور , همایون فرهمند , لیلا سمیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه فنولوژی گیاهان به ویژه گیاهان بومی در معرض انقراض برای معرفی بهتر و اهلی سازی این گیاهان و نیز حفظ ژرم پلاسم ها در برابر چرای بی رویه دام، شرایط نامساعد محیطی و برداشت بی رویه توسط انسان موثر است. ثبت مراحل فنولوژیک این گونه های بومی و ارزیابی مراحل گوناگون رشد و نمو آنها در رویشگاههای طبیعی، اطلاعات مفیدی را برای ورود آنها به چرخه تولید مهیا می کند. این پژوهش روی لاله واژگون، در منطقه کوهستانی در استان فارس در 70 کلیومتری جنوب شرقی شهرستان اقلید، اجرا شد. در این منطقه 6 ناحیه به فواصل 200 متر از هم انتخاب شد و در هر ناحیه 4 گیاه لاله واژگون مورد مطالعه قرار گرفت. ویژگی های مربوط به مراحل فنولوژی لاله وازگون هر 7 روز در مرحل رویشی و 5 روز در مرحله زایشی اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج نشان داد که زمان آغاز و پایان چرخه عمر این گونه در ناحیه های مختلف با توجه به محل رشد آنها از لحاظ دریافت نور، شیب و ارتفاع متفاوت است. رشد رویشی این گونه در ناحیه های مختلف با توجه به میزان نور دریافتی، درجه حرارت و رطوبت از اواخر استفند ماه شروع می شود. دوره گلدهی از هفته آخر فردوردین تا هفته اول اردیبهشت شروع و به مدت 10 تا 17 روز بسته به موفعیت ناحیه ها ادامه دارد و در هفته دوم اردیبهشت تا هفته اول خرداد ماه بذر دهی دارد.

کلمات کلیدی

, گیاهان بومی, ژرم پلاسم, لاله واژگون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070966,
author = {علی پور, سجاد and تهرانی فر, علی and شور, محمود and همایون فرهمند and سمیعی, لیلا},
title = {بررسی روند مراحل فنولوژی لاله واژگون Fritillaria imperialis در منطقه اقلید فارس},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {گیاهان بومی، ژرم پلاسم، لاله واژگون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند مراحل فنولوژی لاله واژگون Fritillaria imperialis در منطقه اقلید فارس
%A علی پور, سجاد
%A تهرانی فر, علی
%A شور, محمود
%A همایون فرهمند
%A سمیعی, لیلا
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]