نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات, دوره (1), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (5-12)

عنوان : ( فهرستگان مجازی )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فهرستگان مجازی ماهیتی متفاوت از فهرستگان دارد و امکان برقراری ارتباط میان فهرست‌ های پیوسته مجزا را با استفاده از استاندارد زد 50/39 فراهم می‌کند. فهرستگان معمولا دارای پایگاه داده مستقلی است که داده‌ های کتابشناختی کتابخانه‌ ها مختلف را در آن ذخیره و قابل بازیابی می‌کند. نوشتار حاضر به نقد کتاب فهرستگان مجازی، نگارش افشین موسوی‌ چلک، نادیا حاجی‌ عزیزی و سیمین حداد عراقی می‌ پردازد. کتابی که به صورت مشخص به حوزه موضوعی فهرستگان‌ های مجازی پرداخته است. موسوی‌ چلک، افشین، نادیا حاجی عزیزی و سیمین حداد عراقی. فهرستگان مجازی. 144صفحه. تهران: نشر کتابدار، 1392.

کلمات کلیدی

, فهرستگان , فهرستگان مجازی , مقایسه , کتاب فهرستگان مجازی , فهرستگان مجازی ماهیتی متفاوت , | امکان‌سنجی ایجاد فهرستگان , | معماری سیستم و استاندارد , | استاندارد , طرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070995,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {فهرستگان مجازی},
journal = {نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {July},
issn = {2423-5296},
pages = {5--12},
numpages = {7},
keywords = {فهرستگان ، فهرستگان مجازی ، مقایسه ، کتاب فهرستگان مجازی ، فهرستگان مجازی ماهیتی متفاوت ، | امکان‌سنجی ایجاد فهرستگان ، | معماری سیستم و استاندارد ، | استاندارد ، طراحی ، مقایسه | فهرستگانهای متمرکز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فهرستگان مجازی
%A ارسطوپور, شعله
%J نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات
%@ 2423-5296
%D 2014

[Download]