دوازدهمین همایش بین المللی انرژی , 2018-06-19

عنوان : ( کنترل بدون سنسور توربین بادی مبتنی بر PMSG با استفاده از تخمینگرهای EKF ، Iterated EKF ، second-order EKF و UKF )

نویسندگان: سیدهمام الدین حسینی ایرانی , سیدکمال حسینی ثانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه استفاده از سنسورهای سرعت در الگوریتم های کنترل توربین بادی هزینهبر هست و ممکن است در ارتباط با اثر عوامل خارجی از دقت کافی برخوردار نباشند، روشهای کنترلی بدون استفاده از سنسور امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله، الگوریتم کنترل بدون استفاده از سنسور توربین بادی سرعت متغیر مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم سطح صاف (PMSG) ، با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) ، فیلتر کالمن توسعه یافته تکراری (Iterated EKF) ، فیلتر کالمن توسعه یافته مرتبه دوم (Second-order EKF) و فیلتر کالمن بدون رد (UKF) ، ارائه شده است. از تخمینگرهای حالت نام برده جهت تخمین سرعت زاویهای روتور، موقعیت زاویهای روتور و جریانهای استاتور استفاده شده است. اهمیت تخمین سرعت زاویهای مکانیکی روتور PMSG ، به دلیل استفاده از آن در الگوریتم ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT) به منظور کنترل توان خروجی توربین بادی و موفقیت در کنترل سیستم تبدیل انرژی بادی (WECS) ، بدون استفاده از انکودر میباشد. کارایی فیلترهای EKF ، Iterated EKF ، Second-order EKF و UKF در تخمین حالتها، با شبیه سازی در محیط نرمافزار متلب/سیمولینک مقایسه و بررسی میشوند. مقایسه منحنیهای حالات تخمین زده شده توسط فیلترها، نشان میدهد که عملکرد UKF از الگوریتمهای EKF بهتر است. فیلترهای Iterated EKF و Second-order EKF ، باعث بهبود تخمینها نسبت به EKF مرسوم میشوند. در حالت کلی، بررسی نتایج، توانایی فیلترهای فوق را در تخمین حالتها نشان میدهد و استحکام خوب آنها در برابر نویزها و اغتشاشات و مؤثر بودن استفاده از این تخمینها در سیستم کنترل توربین بادی را بیان میکند.

کلمات کلیدی

, سیستم تبدیل انرژی بادی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم سطح صاف , (PMSG) فیلتر کالمن توسعه یافته , (EKF) فیلتر , کالمن توسعه یافته مرتبه دوم (Second, order EKF) فیلتر کالمن توسعه یافته تک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071044,
author = {حسینی ایرانی, سیدهمام الدین and حسینی ثانی, سیدکمال},
title = {کنترل بدون سنسور توربین بادی مبتنی بر PMSG با استفاده از تخمینگرهای EKF ، Iterated EKF ، second-order EKF و UKF},
booktitle = {دوازدهمین همایش بین المللی انرژی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم تبدیل انرژی بادی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم سطح صاف - (PMSG) فیلتر کالمن توسعه یافته - (EKF) فیلتر - کالمن توسعه یافته مرتبه دوم (Second-order EKF) فیلتر کالمن توسعه یافته تکراری - (Iterated EKF) فیلتر کالمن - بدون رد (UKF) تخمین حالت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل بدون سنسور توربین بادی مبتنی بر PMSG با استفاده از تخمینگرهای EKF ، Iterated EKF ، second-order EKF و UKF
%A حسینی ایرانی, سیدهمام الدین
%A حسینی ثانی, سیدکمال
%J دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
%D 2018

[Download]