نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2018-08-25

عنوان : ( بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش CA-Markov در دشت درگز استان خراسان رضوی )

نویسندگان: آذین نصریان , مرتضی اکبری , علیرضا فریدحسینی , احسان نعمت الهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخریب و تغییر در کاربری اراضی به‌عنوان معضلی در کشورهای مختلف جهان با مشخصه بارز کاهش تولید بیولوژیک به شکل‌های مختلف نمایان می‌شود بطوریکه در چند دهه اخیر ابعاد مختلف زیست‌محیطی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. در این مطالعه مدل‌سازی تغییرات کاربری زمین و پوشش گیاهی با روش CA-Markov در سه بازه زمانی (2005، 2010، 2015) اجرا گردید. نتایج نشان داد بیشترین توسعه مناطق کشاورزی در مناطق مرتعی بوده و در نهایت از میانگین هندسی دو شاخص تبدیل اراضی باغی و زراعی اطراف شهرها به مسکونی و صنعتی در سال و تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی به شهری و صنعتی و کشاورزی معیار توسعه صنعتی _ شهری به دست آمد که در دو کلاس متوسط و شدید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, کاربری اراضی, روش CA-Markov, دشت درگز, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071099,
author = {نصریان, آذین and اکبری, مرتضی and فریدحسینی, علیرضا and احسان نعمت الهی},
title = {بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش CA-Markov در دشت درگز استان خراسان رضوی},
booktitle = {نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاربری اراضی، روش CA-Markov، دشت درگز، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش CA-Markov در دشت درگز استان خراسان رضوی
%A نصریان, آذین
%A اکبری, مرتضی
%A فریدحسینی, علیرضا
%A احسان نعمت الهی
%J نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2018

[Download]