دهمین کنفرانس ملی بتن , 2018-10-07

عنوان : ( کاربرد پردازش تصویر در اندازه گیری جابه جایی، کرنش و عرض ترک اعضای بتنی در آزمایشگاه سازه )

نویسندگان: بهزاد عطاری , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجهیزات مکانیکی متداول اندازه گیری جابه جایی و کرنش مانند جا به جایی سنج های خطی (LVDT) و کرنش سنج ها که معمولا به صورت تماسی به نمونه متصل می شوند دارای محدودیت هایی از قبیل هزینه های بالای تجهیزات، پیچیدگی و زمان بر بودن نصب و همچنین عدم امکان دست یابی به کل میدان جابه جایی و کرنش در نمونه ها می باشند. علیرغم داشتن دقت قابل قبول، این محدودیت ها باعث شده تا توجه پژوهشگران به روش های غیر تماسی، مانند روش های برپایه پردازش تصویر جلب شوند. سرعت سنجی تصویری ذرات (PIV) یکی از روش های مبنی بر پردازش تصویر است که نسبت به سایر روش های مبنی بر پردازش تصویر از دقت و کاربردهای بالاتری برخوردار است. در پژوهش پیش رو، ضمن معرفی روشهای مهندسی سازه، به ارزیابی دقت این روش در زمینه محاسبه میدان جابه جایی در سطح ورق چسبانده شده به سطح بتنی پرداخته شد. به این منظور، تعدادی نمونه با ورق های FRP چسبانده شده به سطح بتن ساخته شد و تحت آزمایش برش مستقیم قرار گرفت. منحنی بار به جابه جایی نمونه با استفاده از LVDT و تحلیل PIV با یکدیگر مقایسه شد. بر اساس نتایج این پژوهش روش PIV می تواند یک روش دقیق و کم هزینه برای اندازه گیری جابه جایی و کرنش در آزمایش های مهندسی سازه باشد.

کلمات کلیدی

, پردازش تصویر, سرعت سنجی تصویری ذرات, PIV , جا به جایی, کرنش, انتشار ترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071114,
author = {عطاری, بهزاد and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {کاربرد پردازش تصویر در اندازه گیری جابه جایی، کرنش و عرض ترک اعضای بتنی در آزمایشگاه سازه},
booktitle = {دهمین کنفرانس ملی بتن},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پردازش تصویر، سرعت سنجی تصویری ذرات، PIV ، جا به جایی، کرنش، انتشار ترک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد پردازش تصویر در اندازه گیری جابه جایی، کرنش و عرض ترک اعضای بتنی در آزمایشگاه سازه
%A عطاری, بهزاد
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J دهمین کنفرانس ملی بتن
%D 2018

[Download]