فقه و اصول, دوره (50), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (43-64)

عنوان : ( چیستی شناسی مهر در ازدواج دائم و موقت )

نویسندگان: حسین حلبیان , حسین ناصری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درباره چیستی «مَهر» دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی «مهر» را عوض و برخی هدیه دانسته‌اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و اجتهادی و با توجه به نظریات حقوقی در پی تبیین واقع بینانه این مقوله هماهنگ با منطق قرآن، روایات و موازین فقه و حقوق اسلامی است. نخست با توجه به مترادف‌های واژه «مهر» در لغت و کتاب و سنت، تصویری ابتدایی از «مهر» به ذهن مخاطب می‌بخشد و سپس با بحث‌ عمیق و استدلالی در باب ماهیت عقد نکاح به پاسخ به این سؤال اساسی می‌پردازد که آیا نکاح یک عقد معاوضی است تا «مهر» رنگ و بوی عوض پیدا کند و یا عقدی غیر معاوضی؟ سپس با رجوع به منابع فقه اسلامی بویژه قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) وارد بحث چیستی‌شناسی «مهر» می‌شود و وجوه گوناگون این نهاد چند وجهی را بیان می‌کند و به نقد و بررسی آنها می‌پردازد و پس از واکاوی این معنا به اختصار به ماهیت «مهر» در نکاح موقت که مشروع و مورد امضای پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) است، می‌پردازد. بحث از ماهیت «مهر» علاوه بر ثمره نظری، ثمره عملی نیز در بردارد که در بحث کیفیت تقسیم یک مهر برای دو همسر ظاهر می‌شود.

کلمات کلیدی

جهاد ابتدایی; جهاد دفاعی; صلح; هرمونتیک; سنت نبوی; نسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071123,
author = {حلبیان, حسین and ناصری مقدم, حسین},
title = {چیستی شناسی مهر در ازدواج دائم و موقت},
journal = {فقه و اصول},
year = {2018},
volume = {50},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-9139},
pages = {43--64},
numpages = {21},
keywords = {جهاد ابتدایی; جهاد دفاعی; صلح; هرمونتیک; سنت نبوی; نسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چیستی شناسی مهر در ازدواج دائم و موقت
%A حلبیان, حسین
%A ناصری مقدم, حسین
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2018

[Download]