همایش ملی مدیریت کشاورزی , 2011-05-26

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف پروتئین و متیونین بربازده استفاده ازانرژی و پروتئین در بلدرچین ژاپنی )

نویسندگان: علی مهماندویی , محمود شمس شرق , بهروز دستار , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و متیونین بربازده استفاده از انرژی و پروتئین در بلدرچین ژاپنی به صورت طرح کاملا تصادفی با ارایش فاکتوریل 2×3 اجرا شد این طرح شامل 2 سطح پروتئین توصیه شده NRC و 8/5 درصد کمتر از میزان توصیه شده و 3 سطح متیونین توصیه شده NRC 10 و 15 درصد بیشتر از توصیه شده بود تمام جیره های آزمایشی دارای انرژی قابل سوخت و ساز یکسان و به جز پروتئین حاوی حداقل مواد مغذی توصیه شده بودند. نتایج نشان داد تیمارهای با سطوح پروتئین متعادل نسبت به سطح کم پروتئین جیره سبب بهبود پروتئین مصرفی در کل دوره پرورش شد سطوح مختلف متیونین در دوره های مختلف پرورش تاثیر معنی داری بر پروتئین مصرفی نداشت

کلمات کلیدی

, پروتئین, متیونین, پروتئینمصرفی, راندمان پروتئین مصرفی, بلدرچین ژاپنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071145,
author = {علی مهماندویی and محمود شمس شرق and بهروز دستار and زره داران, سعید},
title = {تاثیر سطوح مختلف پروتئین و متیونین بربازده استفاده ازانرژی و پروتئین در بلدرچین ژاپنی},
booktitle = {همایش ملی مدیریت کشاورزی},
year = {2011},
location = {جهرم, ايران},
keywords = {پروتئین، متیونین، پروتئینمصرفی، راندمان پروتئین مصرفی، بلدرچین ژاپنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح مختلف پروتئین و متیونین بربازده استفاده ازانرژی و پروتئین در بلدرچین ژاپنی
%A علی مهماندویی
%A محمود شمس شرق
%A بهروز دستار
%A زره داران, سعید
%J همایش ملی مدیریت کشاورزی
%D 2011

[Download]