چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2018-10-24

عنوان : ( محیط رسوبگذاری سازند تیرگان در برش کوه زاو در غرب حوضه رسوبی کپه داغ, غرب حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: عاطفه چنارانی , محمد وحیدی نیا , سید علی آقانباتی , سید ابولفضل حسینی , فریده امیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند تیرگان ( کرتاسه زیرین) در حوضه رسوبی کپه داغ عمدتا از سنگ آهک های االیتی- اربیتولین دار و سنگ آهک دولومیتی تشکیل شده که به طور همشیب بر روی سازند سیلیسی آواری زرد قرار گرفته است. سطح بالایی سازند تیرگان در این برش بصورت پوشیده می باشد. به منظور مطالعه میکروفاسیس سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، برش کوه زاو اندازه گیری و مطالعه شد. ضخامت سازند تیرگان در این برش 639 متر می باشد. مطالعات انجام گرفته بر روی واحد¬های سنگی و بررسی خصوصیات رسوب شناسی و فسیل شناسی آن¬ها باعث شناسایی 4 رخساره گردید که هر کدام از این رخساره ها از چندین ریز رخساره تشکیل شده¬اند. براساس این میکروفاسیس¬ها یک محیط رمپ کربناته برای این برش تعیین گردید. مجموعه¬های رخساره¬ای شناسایی شده در رسوبات منطقه مورد مطالعه به ترتیب شامل دریای باز، شول، لاگون باز و لاگون محصور هستند.

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپه داغ, محیط رسوبی, برش کوه زاو, سازند تیرگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071175,
author = {چنارانی, عاطفه and وحیدی نیا, محمد and سید علی آقانباتی and سید ابولفضل حسینی and فریده امیری},
title = {محیط رسوبگذاری سازند تیرگان در برش کوه زاو در غرب حوضه رسوبی کپه داغ, غرب حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2018},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ; محیط رسوبی; برش کوه زاو; سازند تیرگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محیط رسوبگذاری سازند تیرگان در برش کوه زاو در غرب حوضه رسوبی کپه داغ, غرب حوضه رسوبی کپه داغ
%A چنارانی, عاطفه
%A وحیدی نیا, محمد
%A سید علی آقانباتی
%A سید ابولفضل حسینی
%A فریده امیری
%J چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2018

[Download]