دومین کنفرانس ملی دانش و فن آوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران , 2018-04-23

عنوان : ( مطالعه‌ی عددی اثر پارامترهای هندسی یخ شاخی شکل بر روی خصوصیات آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 3415 )

نویسندگان: احمد توفیق عطوان العبادی , حسین عجم , حسین سبزعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده یخ‌زدگی، یکی از عوامل خطرناک و تأثیرگذار بر عملکرد اجسام پرنده، بخصوص هواپیماهای مسافربری و نظامی است. ازجمله خطرات ایجاد این پدیده بر روی سطوح آیرودینامیکی جسم پرنده به‌ویژه هواپیماها، می‌توان به افزایش نیروی پسا، کاهش نیروی برآ، کاهش مانور پذیری، کاهش سرعت واماندگی و عدم توانایی خلبان در کنترل هواپیما اشاره نمود. ایجاد پدیده یخ‌زدگی بر روی سطوح دهانه ورودی هوای موتور سبب تغییر دبی هوای ورودی و کاهش کارایی موتور خواهد شد. همچنین در صورت ایجاد جدایش قطعات یخ از سطح آیرودینامیکی و ورود آن به موتور، سبب ایجاد اختلال در کارایی آن و بروز خسارات شدیدی در این زمینه خواهد شد. باوجود مطالعات گسترده در این زمینه، مطالعه بر روی این پدیده همچنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش در ابتدا، به‌منظور صحت‌سنجی نتایج از حل عددی، ایرفویل ناکا 3415 در حالت تمیز و یک نمونه‌ی یخ‌زده، با داده‌های معتبر منتشر شده، اعتبارسنجی می‌گردند. سپس خصوصیات هندسی یخ شاخی شکل، پارامتریزه شده و اثر هر یک بر روی خصوصیات آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 3415، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که درحالت‌کلی ایجاد یخ (شاخی‌شکل) سبب کاهش ضریب برآ و افزایش ضریب پسا نسبت به حالت ایرفویل تمیز خواهد شد. با افزایش ارتفاع یخ، میزان ضریب برآ کاهش می‌یابد. این در حالی است که با افزایش ارتفاع یخ، ضریب پسا نرخ افزایشی به خود می‌گیرد. ضخامت یخ تغییرات اندکی بر روی ضریب برآ خواهد داشت. این درحالی‌است این تغییرات، رفتار مشخصی را از خود نشان نمی‌دهند. با افزایش ضخامت یخ، ضریب پسا در ابتدا نرخ افزایشی اندک و سپس نرخ کاهشی به خود می‌گیرد. همچنین ضریب برآ نرخ تغییرات اندک و کاهشی را با افزایش شعاع رأس یخ، دارا می‌باشد. این درحالی است که با افزایش شعاع رأس یخ، ضریب پسا افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, آیرودینامیک, حل عددی, یخ شاخی‌شکل, ضریب برآ, ضریب پسا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071179,
author = {العبادی, احمد توفیق عطوان and عجم, حسین and سبزعلی, حسین},
title = {مطالعه‌ی عددی اثر پارامترهای هندسی یخ شاخی شکل بر روی خصوصیات آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 3415},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی دانش و فن آوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آیرودینامیک، حل عددی، یخ شاخی‌شکل، ضریب برآ، ضریب پسا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه‌ی عددی اثر پارامترهای هندسی یخ شاخی شکل بر روی خصوصیات آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 3415
%A العبادی, احمد توفیق عطوان
%A عجم, حسین
%A سبزعلی, حسین
%J دومین کنفرانس ملی دانش و فن آوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
%D 2018

[Download]