مهندسی سازه و ساخت, دوره (5), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (203-218)

عنوان : ( استفاده از دیوار متال فوم به منظور پاسخ به ریسک سازه های قاب فولادی سبک (ال اس اف) )

نویسندگان: علی یگانه , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم قاب سبک فولادی راکه به اختصار LSF (ال اس اف) می نامند، یک سیستم ساختمانی است، که برای اجرای ساختمان های عمدتاً کوتاه مرتبه و میان مرتبه (حداکثر تا ۵ طبقه) استفاده می شود. اگرچه این سیستم از مزایای قابل توجهی برخوردار می باشد، اما در کشور ما با استقبال زیادی مواجه نشده است. به همین سبب در این پژوهش سازه های ال اس اف را از مرحله ی طراحی، اجرا تا بهره برداری بررسی می گردد و ریسک های آن ها را به طور دقیق شناسایی و توسط روشی که بر پایه ی تکنیک FMEA و تئوری فازی می‌باشد، ارزیابی می شود و ایده ی جدیدی برای اجرای سازه های ال اس اف بیان خواهد گردید که ضمن بهینه سازی زمان، هزینه و کیفیت، می تواند پاسخ دیگری به تعداد زیادی از ریسک های شناسایی شده باشد. این ایده، سیستم دیوارهای متال‌فوم نام دارد که جزو سیستم های مورد تأیید مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی می باشد. در این پژوهش پس از معرفی این سیستم، به بررسی ترکیب این سیستم و سازه های ال اس اف پرداخته می شود و نتایج آن از نظر هزینه، زمان اجرا، وزن سازه و شرایط اجرایی تشریح می گردد. هم چنین نتایج مقایسه‌ی بین هزینه، زمان اجرا و وزن سازه توسط تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج این مقایسه امتیاز 54 را برای ترکیب سیستم متال فوم و ال اس اف درمقابل امتیاز 46 نسبت به سیستم معمول اجرایی سازه های ال اس اف نشان داد

کلمات کلیدی

سازه های ال اس اف؛ مدیریت ریسک؛ شناسایی ریسک؛ دیوار متال فوم؛ پاسخ به ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071192,
author = {یگانه, علی and شریعتمدار, هاشم},
title = {استفاده از دیوار متال فوم به منظور پاسخ به ریسک سازه های قاب فولادی سبک (ال اس اف)},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2018},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2476-3977},
pages = {203--218},
numpages = {15},
keywords = {سازه های ال اس اف؛ مدیریت ریسک؛ شناسایی ریسک؛ دیوار متال فوم؛ پاسخ به ریسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از دیوار متال فوم به منظور پاسخ به ریسک سازه های قاب فولادی سبک (ال اس اف)
%A یگانه, علی
%A شریعتمدار, هاشم
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2018

[Download]