اسلام و علوم اجتماعی, دوره (10), شماره (19), سال (2018-9) , صفحات (5-24)

عنوان : ( عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌ )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی , مهدیه باقری , سیده شیوا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوشتار حاضر درصدد نشان دادن عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌ است. برای این کار افزون‌بر تدقیق مسائل جامعه‌شناسان کلاسیک و انطباق این مسائل با مؤلفه‌های تعریف سازمان‌‌اجتماعی، از روش تحلیل متن و تکنیک کدگذاری‌های پی‌درپی، استفاده شد تا عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌، استخراج شود. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش حاضر به این شرح‌اند: نخست اینکه توجه‌ به‌ مسئلۀ جامعه‌شناسان کلاسیک (کنت‌: استمرار تعامل، وبر:‌ تعامل‌ از حیث‌ معنای آن، دورکیم: احساس‌ پیوستگی‌، اسپنسر: پیدایش و رشد تمایزهای اجتماعی، به‌ویژه تمایز در موقعیت‌ها و نقش‌ها، مارکس‌: تمایز در پایگاه‌ اجتماعی‌) مشخص‌می‌سازد که مسائل آنان ابعاد گوناگون‌ سازمان‌‌اجتماعی بوده‌است؛ در ثانی مرور دقیق و روشمندانۀ نهج‌البلاغه نشان می‌دهد، جمع‌بندی ویژگی‌های جوامع‌ قابل‌دوام‌ و موفق‌ و مقایسه‌ با ویژگی‌های ‌جوامع‌ دچار انحطاط در کلام‌ علیg در تناسب با این ابعاد بر سه‌ امر محوری موجب‌ دوام‌ و موفقیت‌ جوامع می‌شود: 1. توحید و یکتاپرستی؛ 2. الفت‌ و همبستگی ‌زیاد و فراگیر؛ 3. عدالت‌ توزیعی و کیفری. الفت‌ و همبستگی عنصر مقوّم‌ در هر گروه‌ و سازمان اجتماعی است‌ و عدالت‌ بهترین ‌شکل‌ تنظیم‌ تمایزهاست‌ که‌ توافق‌ بر تمایزات‌ را پسندیده‌ و قابل دوام‌ می‌سازد و می‌توان‌ گفت که‌ محکمات‌ آراء جامعه‌شناسی،‌ مؤید نظریۀ‌‌ مستخرج‌ از نهج‌‌البلاغه‌ است.

کلمات کلیدی

توحید؛ همبستگی؛ عدالت؛ پایداری جامعه؛ نهج‌البلاغه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071202,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا and باقری, مهدیه and محمدی, سیده شیوا},
title = {عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌},
journal = {اسلام و علوم اجتماعی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {19},
month = {September},
issn = {2322-2506},
pages = {5--24},
numpages = {19},
keywords = {توحید؛ همبستگی؛ عدالت؛ پایداری جامعه؛ نهج‌البلاغه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A باقری, مهدیه
%A محمدی, سیده شیوا
%J اسلام و علوم اجتماعی
%@ 2322-2506
%D 2018

[Download]