هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2018-10-09

عنوان : ( اثر فعال‌سازی مکانیکی بر فرآیند آلومینو-کربوترمی سلستین به منظور تولید کربنات استرانسیم )

نویسندگان: علی پاسبان , رضا قلی نژادبرنجستانکی , حانیه ساریان , فاطمه بوژابادی , نیما حمیدی پور , ابوالقاسم صاحبی , ابراهیم شریف ثانوی , مصطفی میرجلیلی , جلیل وحدتی خاکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های مورد استفاده در فرآوری مواد، آسیاکاری مکانیکی می باشد که در این پژوهش سعی شده با استفاده از آسیاکاری مکانیکی کربنات استرانسیم را که یکی از پرکاربردترین ترکیبات سلستین می باشد، تولید کرد. بدین منظور کانی سلستین (سولفات استرانسیم) تهیه شده از معدن سلستین سمنان به همراه نسبت های مختلفی از آلومینیم و کربن تحت آسیاکاری مکانیکی در زمان‌های مختلف قرار گرفت. به این ترتیت سولفات استرانسیم به ترکیب سولفیدی محلول در آب احیا می‌شود. سپس با اضافه کردن کربنات سدیم به محلول، ترکیب کربنات استرانسیم نامحلول در آب رسوب داده می شود. نتایج نشان داد پس از 1 ساعت آسیاکاری مکانیکی، درصد پیشروی واکنش بسیار ناچیز بوده است. در حالی که در زمان‌های 10 و 15 ساعت، درصد پیشروی واکنش افزایش چشمگیری داشته است. همچنین مشاهده شد که در فرآیند آسیاکاری مکانیکی حداکثر پیشروی واکنش زمانی به دست می‌آید که فقط از آلومینیوم به عنوان احیاکننده استفاده شد.

کلمات کلیدی

, آسیا کاری مکانیکی, آلومینوکربوترمی, سلستین, کربنات استرانسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071221,
author = {پاسبان, علی and قلی نژادبرنجستانکی, رضا and ساریان, حانیه and بوژابادی, فاطمه and حمیدی پور, نیما and صاحبی, ابوالقاسم and شریف ثانوی, ابراهیم and میرجلیلی, مصطفی and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {اثر فعال‌سازی مکانیکی بر فرآیند آلومینو-کربوترمی سلستین به منظور تولید کربنات استرانسیم},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسیا کاری مکانیکی، آلومینوکربوترمی، سلستین، کربنات استرانسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فعال‌سازی مکانیکی بر فرآیند آلومینو-کربوترمی سلستین به منظور تولید کربنات استرانسیم
%A پاسبان, علی
%A قلی نژادبرنجستانکی, رضا
%A ساریان, حانیه
%A بوژابادی, فاطمه
%A حمیدی پور, نیما
%A صاحبی, ابوالقاسم
%A شریف ثانوی, ابراهیم
%A میرجلیلی, مصطفی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2018

[Download]