بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2018-11-14

عنوان : ( زمین¬شناسی، کانی¬شناسی و ژئوشیمی کانسار باریت تلخابوند، شرق بجستان، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: جواد معصومی , آزاده ملکزاده شفارودی , صدیقه زیرجانی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار تلخابوند در شرق بجستان، استان خراسان رضوی، و در شمال غرب بلوک لوت قرار گرفته است. زمین¬شناسی منطقه شامل سنگهای دگرگونی ژوراسیک، سنگ آهک، توده¬های نفوذی و واحد اسکارنی کرتاسه و واحدهای آتشفشانی ائوسن است. کانی¬سازی باریت به صورت رگه- رگچه¬ای، با بافت¬های متنوع و با روند عمدتا شمال¬غربی –جنوب¬شرقی تمام واحدهای سنگی منطقه را قطع کرده است. کانی¬ها شامل باریت، کوارتز و کلسیت همراه با مقادیر جزیی پیریت¬های عمدتا اکسید شده و گالن و کانی¬های ثانویه گوتیت، لیمونیت، کوولیت، مالاکیت و آنگلزیت است. شش نوع مختلف رگه- رگچه قابل تفکیک است. میزان SrSO4 در رگه¬ها نشان می¬دهد که باریت¬ها وابسته به عضو نهایی باریت هستند و سیلیس اصلی¬ترین باطله کانسار است. شواهد زمین¬شناسی، کانی¬شناسی و ژئوشیمی نشان می¬دهد باریت¬ها از نوع هیدروترمالی هستند.

کلمات کلیدی

, کانی¬شناسی, ژئوشیمی, باریت, تلخابوند, بلوک لوت, بجستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071240,
author = {معصومی, جواد and ملکزاده شفارودی, آزاده and صدیقه زیرجانی زاده},
title = {زمین¬شناسی، کانی¬شناسی و ژئوشیمی کانسار باریت تلخابوند، شرق بجستان، استان خراسان رضوی},
booktitle = {بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2018},
location = {قم, ايران},
keywords = {کانی¬شناسی، ژئوشیمی، باریت، تلخابوند، بلوک لوت، بجستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین¬شناسی، کانی¬شناسی و ژئوشیمی کانسار باریت تلخابوند، شرق بجستان، استان خراسان رضوی
%A معصومی, جواد
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A صدیقه زیرجانی زاده
%J بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2018

[Download]