بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2018-11-14

عنوان : ( مطالعه پاراژنزی و سیالات درگیر کانسار باریت تلخابوند، بلوک لوت، شرق ایران )

نویسندگان: جواد معصومی , آزاده ملکزاده شفارودی , صدیقه زیرجانی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار تلخابوند در شرق بجستان، استان خراسان رضوی، و در شمال غرب بلوک لوت قرار گرفته است. زمین¬شناسی منطقه شامل سنگهای دگرگونی ژوراسیک، سنگ آهک، توده¬های نفوذی و واحد اسکارنی کرتاسه و واحدهای آتشفشانی ائوسن است. کانی¬سازی باریت به شکل اپی¬ژنتیک و با روند عمدتا شمال¬غربی –جنوب¬شرقی تمام واحدهای سنگی منطقه را قطع کرده و جوانتر از ائوسن است. کانی¬ها شامل باریت، کوارتز و کلسیت همراه با مقادیر جزیی پیریت¬های عمدتا اکسید شده و گالن و کانی¬های ثانویه گوتیت، لیمونیت، کوولیت، مالاکیت و آنگلزیت است. حداقل دمای تشکیل باریت¬ها بین 229 تا 385 درجه سانتیگراد بوده و از محلولی محتوی نمکهای NaCl و CaCl2 با درجه شوری بین 5/7 تا 3/12 درصد وزنی بوجود آمده¬اند. باریت¬ها در سه دامنه دمایی مختلف تشکیل شده¬اند و با کاهش دما بر مقدار شوری سیال کانه¬دار افزوده شده است. احتمالا سیالی با شوری بالا که می¬تواند نشات گرفته از رسوبات تبخیری باشد با محلول کانه¬دار اولیه مخلوط شده است.

کلمات کلیدی

, کانی¬سازی, پاراژنز, سیالات درگیر, باریت, تلخابوند, بلوک لوت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071241,
author = {معصومی, جواد and ملکزاده شفارودی, آزاده and صدیقه زیرجانی زاده},
title = {مطالعه پاراژنزی و سیالات درگیر کانسار باریت تلخابوند، بلوک لوت، شرق ایران},
booktitle = {بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2018},
location = {قم, ايران},
keywords = {کانی¬سازی، پاراژنز، سیالات درگیر، باریت، تلخابوند، بلوک لوت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه پاراژنزی و سیالات درگیر کانسار باریت تلخابوند، بلوک لوت، شرق ایران
%A معصومی, جواد
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A صدیقه زیرجانی زاده
%J بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2018

[Download]