پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04

عنوان : ( توسعه بهترین شیوه تلاقی برای انجام موفقیت آمیز دورگ گیری در نخود جهت تسهیل امور به نژادی )

نویسندگان: مهدی ابراهیمی , سعید ملک زاده شفارودی , سعیدرضا وصال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نخود به¬عنوان سومین حبوبات مهم جهان نه تنها منبع خوبی برای تغذیه محسوب می¬گردد، بلکه با افزودن نیتروژن خاک باعث افزایش حاصلخیزی آن می¬شود. افزایش عملکرد نخود در ایران پیشرفت قابل‌توجهی نداشته که از جمله دلایل اصلی آن عدم بهره¬گیری از تنوع و عدم انجام تلاقی‌های مناسب می¬باشد. از مجموع تلاقی‌های انجام¬شده بین دو ژنوتیپ MCC80 و MCC 537، با دو روش حفظ گلبرگ و حذف گلبرگ، 110 عدد بذر F1 حاصل شد. به¬منظور تایید موفقیت دورگ¬گیری از آغازگرهای تصادفی برای والدین و F1 مربوطه استفاده شد و الگوی باندی هریک به کمک مارکر SSR با والدین مقایسه شد. درصد موفقیت روش حفظ گلبرگ 7/85 % و میزان موفقیت در روش حذف گلبرگ 54% بود. عوامل محیطی از جمله نور، دما، رطوبت، زمان تلاقی در افزایش درصد موفقیت تلاقی بسیار با اهمیت بودند و میزان و دامنه هر کدام از عوامل با توجه به منابع و بصورت تجربی تعیین شد. بهترین درصد موفقیت تلاقی در دامنه دمایی 26-22 درجه سانتی¬گراد و فتوپریود 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بدست آمد. بهترین زمان برای انجام تلاقی¬ها بین 9-7 صبح بود.

کلمات کلیدی

, تلاقی, مارکر SSR, نخود, هیبریداسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071254,
author = {ابراهیمی, مهدی and ملک زاده شفارودی, سعید and وصال, سعیدرضا},
title = {توسعه بهترین شیوه تلاقی برای انجام موفقیت آمیز دورگ گیری در نخود جهت تسهیل امور به نژادی},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تلاقی، مارکر SSR، نخود، هیبریداسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه بهترین شیوه تلاقی برای انجام موفقیت آمیز دورگ گیری در نخود جهت تسهیل امور به نژادی
%A ابراهیمی, مهدی
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A وصال, سعیدرضا
%J پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2018

[Download]