نقد زبان و ادبیات خارجی, دوره (15), شماره (21), سال (2019-2) , صفحات (15-32)

عنوان : ( نوازه گری مترجم )

نویسندگان: نسرین الهی نیا , طاهره خامنه باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جستار حاضر به بررسی مفهوم «نوازه» در مطالعات ترجمه می پردازد. نوازه مفهومی است که ابتدا در روانشناسی و بعد در آموزش زبان دوم مطرح شد. در زمینه نوازه در ترجمه شناسی، ما به نوازه مترجم خواهیم پرداخت. ابتدا به تبیین مفهوم نوازه از دیدگاه مطرح کننده آن، اریک برن -1369-، اشاره میکنیم، سپس این نوواژه فارسی را در مطالعات ترجمه به کار خواهیم بست. از اهمیت ترجمه در عصر حاضر به اهمیت مترجم خواهیم رسید و خواهیم دید که مترجم از طریق کنش ترجمه نیاز به دیده شدن و اشتیاق به رسمیت شناخته شدن خود را برآورده می سازد. در بخش دیگری از نوشتار حاضر به بررسی علل نوازهگری مترجم می پردازیم و آن را به دو شاخه پارادوکس مرگ و بقای مترجم و سهم خواهی مترجم از قدرت تقسیم خواهیم نمود. بخش دیگری از نوشتار پیش رو به نوازهگری و نوازهگیری مترجم اختصاص دارد و شرح خواهیم داد که مترجم همان گونه که نوازه می دهد، نوازه هم می گیرد.

کلمات کلیدی

, نوازه در ترجمه شناسی, نوازه گری مترجم, نوازه گیری مترجم, نوازه فرهنگی, نوازه هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071263,
author = {الهی نیا, نسرین and خامنه باقری, طاهره},
title = {نوازه گری مترجم},
journal = {نقد زبان و ادبیات خارجی},
year = {2019},
volume = {15},
number = {21},
month = {February},
issn = {2008-7330},
pages = {15--32},
numpages = {17},
keywords = {نوازه در ترجمه شناسی، نوازه گری مترجم، نوازه گیری مترجم، نوازه فرهنگی، نوازه هیجانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نوازه گری مترجم
%A الهی نیا, نسرین
%A خامنه باقری, طاهره
%J نقد زبان و ادبیات خارجی
%@ 2008-7330
%D 2019

[Download]