علوم و فناوری های پدافند غیر عامل, دوره (9), شماره (4), سال (2018-11) , صفحات (487-504)

عنوان : ( مدل سازی و حل مسئله تخصیص و زمان بندی آتش پایگاه های توزیع شده )

نویسندگان: محبوبه پیمان کار , محمد رنجبر , احمد ایزدی پور , سعید بلوچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت نحوه تخصیص و زمان¬بندی تسلیحات موجود به تهدیدهای مهاجم در یک نبرد، استفاده از مدل¬های ریاضی و بهینه¬سازی در این¬گونه مسائل ضروری است. در این مقاله یک مدل برنامه¬ریزی عدد صحیح خطی برای مسئله "تخصیص و زمان¬بندی سلاح¬های آن¬ها به اهداف" با هدف بیشینه کردن متوسط میزان تخریب اهداف و میزان محافظت از مناطق استراتژیک و استفاده کارا از سلاح¬های موجود و با در نظر گرفتن محدودیت¬های عملیاتی نحوه تخصیص و زمان¬بندی سلاح¬ها ارائه می¬شود. از آنجایی که حل دقیق مدل ارائه‌شده با استفاده از نرم¬افزارهای موجود تحقیق در عملیات در ابعاد نه‌چندان بزرگ امکان¬پذیر نیست، الگوریتم ژنتیک و روش تجمع ذرات آشوبی برای این مسئله طراحی‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از این روش-ها با جواب دقیق حاصل از مدل‌سازی مقایسه شده و مشخص می¬شود، روش تجمع ذرات آشوبی پیشنهادی در صورت وجود محدودیت زمان حل کارایی مناسبی دارد.

کلمات کلیدی

, تخصیص, زمانبندی, برنامهریزی عدد صحیح, الگوریتم ژنتی , الگوریتم تجم ذرات آشوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071270,
author = {پیمان کار, محبوبه and رنجبر, محمد and احمد ایزدی پور and سعید بلوچیان},
title = {مدل سازی و حل مسئله تخصیص و زمان بندی آتش پایگاه های توزیع شده},
journal = {علوم و فناوری های پدافند غیر عامل},
year = {2018},
volume = {9},
number = {4},
month = {November},
issn = {2228-5865},
pages = {487--504},
numpages = {17},
keywords = {تخصیص، زمانبندی، برنامهریزی عدد صحیح، الگوریتم ژنتی ، الگوریتم تجم ذرات آشوبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی و حل مسئله تخصیص و زمان بندی آتش پایگاه های توزیع شده
%A پیمان کار, محبوبه
%A رنجبر, محمد
%A احمد ایزدی پور
%A سعید بلوچیان
%J علوم و فناوری های پدافند غیر عامل
%@ 2228-5865
%D 2018

[Download]