پژوهش های مهدوی, دوره (7), شماره (27), سال (2019-3) , صفحات (5-26)

عنوان : ( بررسی و مقایسه روش شناختی طرح مسئله مهدویت نزد نعمانی، شیخ صدوق و شیخ طوسی )

نویسندگان: فهیمه شریعتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درباره اندیشه مهدویت و غیبت کتابهای متعددی در زمان وجود معصومین نوشته شده بود اما با ورود به دوره غیبت صغرا و سپس کبری این تالیفات شکل متفاوتی به خود گرفت. از جمله نویسندگان غیبت در دوره غیبت صغری و ابتدای غیبت کبری نعمانی، شیخ صدوق و شیخ طوسی هستند که هریک به دلیل ویژه ای جایگاه خاصی در تطور و بارور شدن اندیشه مهدویت در میان امامیه دارند. هریک دارای شیوه و روش منحصر به فردی هستند که از دیگری متمایز می شود اما نگاه کلی به این سه اثر بیان کننده حقایقی از سیر تحول و باروری اندیشه مهدویت است که تحت عنوان تطبیق روش شناختی هریک در مسئله مهدویت مورد بررسی قرار گرفته است. در این سه کتاب سه روش ارائه شده است. نعمانی حافظ اندیشه، صدوق مبین آن و طوسی مدافع این نظریه خود را نشان داده اند. سیر مباحث و میزان تاکید در هریک از این کتب متفاوت است بطوریکه در مجموع سیر صعودی و عمق دادن به اندیشه را رقم می زند.

کلمات کلیدی

, نعمانی, شیخ صدوق, شیخ طوسی, مهدویت, روش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071333,
author = {شریعتی, فهیمه},
title = {بررسی و مقایسه روش شناختی طرح مسئله مهدویت نزد نعمانی، شیخ صدوق و شیخ طوسی},
journal = {پژوهش های مهدوی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {27},
month = {March},
issn = {2423-7655},
pages = {5--26},
numpages = {21},
keywords = {نعمانی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، مهدویت، روش.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه روش شناختی طرح مسئله مهدویت نزد نعمانی، شیخ صدوق و شیخ طوسی
%A شریعتی, فهیمه
%J پژوهش های مهدوی
%@ 2423-7655
%D 2019

[Download]