دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2008-05-27

عنوان : ( نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل اوولیتهای آهن‌دار سازند شیشتو، جنوب شرق طبس )

نویسندگان: محمدحسین محمودی قرائی , علیرضا عاشوری , محمد خانه باد , عباس قادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوبات آهن‌دار متعلق به دونین پسین و عمدتاً به سن فامنین دارای گسترش وسیعی در ایران مرکزی هستند. طبقات آهن‌دار معمولاً واجد اووئید و آنکوئیدهای غنی از آهن هستند و بدین علت به عنوان لایه‌های آهن‌دار اوولیتی شناخته می‌شوند. آهن عمدتاً به صورت هماتیت در سنگهای گرینستون، پکستون و به ندرت در گلسنگها نهشته شده است. هماتیت به صورت پوشش خارجی ذرات مختلف اینتراکلست و بیوکلست و یا اووئیدهای از قبل تشکیل شده و همچنین به صورت ذرات پراکنده در ماتریکس سنگ دیده می‌شود. اغلب دانه‌های آهن‌دار اوولیتی دارای پوششی با لامیناسیونهای هم مرکز هستند که بین آنها لامینه‌هایی از جنس رس و ذرات آلومینوسیلیکات نیز دیده می‌شود. برخی لامینه‌ها به صورت موج‌دار (غیر مسطح) و غیر ممتد (منقطع) بوده و دارای ضخامت 2 تا 5 میکرون هستند و در واقع ظاهری شبیه رشد میکروبی سازنده آنکوئیدها دارند. لامینه‌های با اشکال لوله‌ای، چندین لایه از مراحل رشد میکروبی را در اطراف هسته نشان می‌دهند. ویژگیهای میکرومورفولوژیک و مینرالوژی دانه‌های اوولیتی دلالت بر نقش اساسی فاکتور بیوژنیک در تمرکز ذرات آهن به دور هسته داشته است.

کلمات کلیدی

, اووئید, دونین, سازند شیشتو, میکروبیال, طبس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071355,
author = {محمودی قرائی, محمدحسین and عاشوری, علیرضا and خانه باد, محمد and قادری, عباس},
title = {نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل اوولیتهای آهن‌دار سازند شیشتو، جنوب شرق طبس},
booktitle = {دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اووئید، دونین، سازند شیشتو، میکروبیال، طبس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل اوولیتهای آهن‌دار سازند شیشتو، جنوب شرق طبس
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A عاشوری, علیرضا
%A خانه باد, محمد
%A قادری, عباس
%J دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2008

[Download]