ششمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی , 2018-10-24

عنوان : ( اثرات مولفه های بایوژئومورفیک بر روی کنترل فرسایش در محیط های بیابانی )

نویسندگان: ندا محسنی رودپشتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیابان زایی یکی از عمده¬ترین مسائل مرتبط با تغییرات محیطی جهانی است. پوسته¬های تجزیه¬ای می¬توانند نقش مهمی در کنترل فرسایش در محیط¬های بیابانی داشته باشند. در مطالعه حاضر، به اثرات بایوژئومورفیک پوسته¬های تجزیه¬ای بر روی کنترل فرایندهای فرسایشی اشاره شده است. این مطالعه نشان می¬دهد که پوسته¬های تجزیه¬ای نسبت به سایر پوسته¬های خاک مناطق خشک، می¬توانند منجر به افزایش ظرفیت رطوبتی خاک، افزایش خلل و فرج خاکدانه¬ها، ذخیره ببشتر کربن و همچنین تحول بافت خاک¬های ماسه¬ای به بافت لومی شوند. تغییراتی که با ترمیم ویژگی-های فیزیکی و شیمیایی خاک زمینه¬ساز افزایش ارتجاع¬پذیری محیط¬های بیابانی در مقابل فرسایش بادی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, پوسته¬های تجزیه¬ای, ظرفیت نگهداشت آب, محیط¬های بیابانی, فرسایش بادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071391,
author = {محسنی رودپشتی, ندا},
title = {اثرات مولفه های بایوژئومورفیک بر روی کنترل فرسایش در محیط های بیابانی},
booktitle = {ششمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پوسته¬های تجزیه¬ای، ظرفیت نگهداشت آب، محیط¬های بیابانی، فرسایش بادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات مولفه های بایوژئومورفیک بر روی کنترل فرسایش در محیط های بیابانی
%A محسنی رودپشتی, ندا
%J ششمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
%D 2018

[Download]