تحقیقات بتن, دوره (11), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (95-105)

عنوان : ( رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی دایرهای تقویت شده به وسیله ورق CFRP )

نویسندگان: یاسر محمدی , محمدرضا اصفهانی , محمد طاهر کمالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مزایای مختلف قاب ساخته شده از ستون بتنی و تیر فولادی باعث استفاده روزافزون آنها در سازه‌ها شده است. از جمله ضعف این سازه ها، نحوه اتصال تیر فولادی به ستون بتنی می باشد. برای جبران این ضعف جزئیات اجرایی پیچیده‌ای پیشنهاد شده است. در این مقاله رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی دایره ای بصورت آزمایشگاهی و تحلیلی بررسی شده است. در بخش آزمایشگاهی دو اتصال خارجی تیر فولادی به ستون بتنی دایره ای شکل(RCS) ساخته و آزمایش شده است. در نمونه اول طبق راهنمای طراحی سازه های کامپوزیت تیرفولادی به ستون بتنی (ASCE 1994) به منظور جلوگیری از شکست فشاری بتن در بالا و پایین تیر فولادی از تنگ های نزدیک به هم به فاصله 25 میلی متر استفاده شده است. در نمونه دوم فاصله تنگ های استفاده شده به حداکثر مقداری که آئین نامهACI-318-14 مجاز دانسته (75 میلی متر) افزایش داده شده و برای مقاوم سازی در بالا و پایین تیر از دورپیج ورق های پلیمری مسلح شده با الیاف کربنی (CFRP) استفاده شده است. نتایج آزمایش و تحلیل نشان می دهد که هر دو نمونه دارای رفتاری شکل پذیر بوده و دارای مقاومت زیادی در دریفت های بالا هستند. در عین حال اتصال دوم که با ورق های CFRP تقویت شده است نسبت به نمونه اول دارای مقاومت نهایی بالاتر و همچنین شکل پذیری بیشتری می باشد. بنابراین استفاده از ورق های FRP می تواند جایگزین مناسبی برای اتصال های پیچیده تیر فولادی به ستون بتنی گردد. در بخش تحلیلی بررسی رفتار اتصال، هر دو نمونه آزمایشگاهی در نرم افزار آباکوس مدل شد و نمودار پوش نیرو- جابجایی تحلیلی و آزمایشگاهی دو نمونه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مقایسه نشان داد که سختی اولیه و ظرفیت نهایی به درستی توسط مدل های تحلیلی قابل پیش بینی است.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: اتصال, تیر فولادی, ستون بتنی, CFRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071393,
author = {محمدی, یاسر and اصفهانی, محمدرضا and محمد طاهر کمالی},
title = {رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی دایرهای تقویت شده به وسیله ورق CFRP},
journal = {تحقیقات بتن},
year = {2018},
volume = {11},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4242},
pages = {95--105},
numpages = {10},
keywords = {کلمات کلیدی: اتصال، تیر فولادی، ستون بتنی،CFRP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی دایرهای تقویت شده به وسیله ورق CFRP
%A محمدی, یاسر
%A اصفهانی, محمدرضا
%A محمد طاهر کمالی
%J تحقیقات بتن
%@ 2008-4242
%D 2018

[Download]