پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04

عنوان : ( تعیین گروههای هتروتیک در اینبرد لاین های ذرت فوق شیرین به وسیله نشانگر ریزماهواره )

نویسندگان: , نسرین مشتاقی , سعید خاوری خراسانی , فرج اله شهریاری احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذرت فوق شیرین

کلمات کلیدی

ذرت فوق شیرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071399,
author = { and مشتاقی, نسرین and سعید خاوری خراسانی and شهریاری احمدی, فرج اله},
title = {تعیین گروههای هتروتیک در اینبرد لاین های ذرت فوق شیرین به وسیله نشانگر ریزماهواره},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ذرت فوق شیرین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین گروههای هتروتیک در اینبرد لاین های ذرت فوق شیرین به وسیله نشانگر ریزماهواره
%A
%A مشتاقی, نسرین
%A سعید خاوری خراسانی
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%J پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2018

[Download]