اقتصاد پولی، مالی, دوره (25), شماره (15), سال (2018-9) , صفحات (159-200)

عنوان : ( بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بک )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , احمد سیفی , محمدعلی فلاحی , محمدحسین مهدوی عادلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن¬بک (OUMRM) و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده¬های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون¬های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می‌دهند که سری‌ بازده‌ مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی‌کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی‌تی‌یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می‌کشد تا شوک‌های وارد شده بر قیمت‌های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال‌های اخیر هر چه به دوره‌های اخیر‌تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریعتر انحرافات ناشی از شوک‌های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره¬های اخیر نشان دهنده‌ی آن است که سرمایه‌گذاران و مبادله‌گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت‌های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت‌های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت‌های پایین‌تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آنها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می¬دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.

کلمات کلیدی

, گاز طبیعی, قیمت نقدی, بازگشت به میانگین, مدل اورنشتاین-اوهلن¬بک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071446,
author = {صالح نیا, نرگس and سیفی, احمد and فلاحی, محمدعلی and مهدوی عادلی, محمدحسین},
title = {بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بک},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2018},
volume = {25},
number = {15},
month = {September},
issn = {2251-8452},
pages = {159--200},
numpages = {41},
keywords = {گاز طبیعی، قیمت نقدی، بازگشت به میانگین، مدل اورنشتاین-اوهلن¬بک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بک
%A صالح نیا, نرگس
%A سیفی, احمد
%A فلاحی, محمدعلی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2018

[Download]