بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24

عنوان : ( استفاده از مدلسازی ریاضی و الگوریتم فرا ابتکاری تبرید شبیه سازی شده در بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ )

نویسندگان: علیرضا نیکروان , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با توجه به خصوصیات منحصر به فرد خود همچون نفوذ مناسب، اعوجاج کم و قابلیت استفاده در سیستم های جوشکاری اتوماتیک به عنوان یکی از پر کاربردترین فرآیندهای اتصال در صنایع مختلف به ویژه صنایع نفت و گاز محسوب می شود. بنابراین شناخت و تحلیل دقیق این فرآیند ضروری می باشد. اما به دلیل تعداد پارامترهای کنترلی زیاد رسیدن به اتصال با کیفیت مطلوب در گرو شناخت دقیق فرآیند، فاکتورهای تاثیرگذار و نحوه تاثیر آنها بر خصوصیات مکانیکی و متالورژیکی جوش است. فرآیند جوشکاری با گاز محافظ دارای پارامترهای ورودی زیادی است که هر یک به نوبه خود بر روی کیفیت جوش تاثیر می گذارند. تشخیص چگونگی تاثیرگذاری هر پارامتر و اهمیت آنها، کار دشواری است که نیاز به بررسی دقیق فرآیند از طریق طراحی آزمایشات و تحلیل های نرم افزاری دارد. از این رو در این تحقیق تلاش می شود تا با انجام مطالعات تجربی و تحلیل های آماری، رفتار فرآیند و پارامترهای موثر در آن بررسی شود. همچنین روشی به منظور تعیین سطوح بهینه پارامترهای این فرآیند برای نیل به خروجی مد نظر ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ, بهینه سازی, طرح تاگوچی, مدل سازی ریاضی, الگوریتم تبرید شبیه سازی شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071480,
author = {نیکروان, علیرضا and کلاهان, فرهاد},
title = {استفاده از مدلسازی ریاضی و الگوریتم فرا ابتکاری تبرید شبیه سازی شده در بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ},
booktitle = {بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران},
year = {2018},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ، بهینه سازی، طرح تاگوچی، مدل سازی ریاضی، الگوریتم تبرید شبیه سازی شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از مدلسازی ریاضی و الگوریتم فرا ابتکاری تبرید شبیه سازی شده در بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ
%A نیکروان, علیرضا
%A کلاهان, فرهاد
%J بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
%D 2018

[Download]