اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک , 2016-05-26

عنوان : ( بهینه سازی ایرفویل RAE2822 در جریان مغشوش با استفاده از روش الحاقی بر روی شبکه ی نامنظم )

نویسندگان: مجید شیبانی , حسین عجم , محمد غفاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله از روش الحاقی پیوسته به منظور بهینه کردن یک سطح آیرودینامیک استفاده شده و همچنین مقایسه ای بین میزان تغییرات نیروی پسا برروی جسم اولیه که با نام هندسه پایه برشمرده می شود و جسم بهینه شده صورتپذیرفته است. برای اطمینان از دستیابی به بهترین طرح ممکن یک طراح نباید فقط به بررسی تعداد محدودی از اشکال از پیش تعیین شده بپردازد بلکه باید روشی وجود داشته باشد که بتواند تمام حالت های ممکن را بررسی کرده و بهترین طرح را ارائه دهد. در بهینه سازی شکل آیرودینامیکی، روش های مبتنی بر گرادیان در اغلب موارد بر اساس روش الحاقی بنا شدهاند . این روش قادر به محاسبه حساسیت تابع هدف با توجه به متغیرهای طراحی می باشد. از مهمترین نتایج این کار تحقیقاتی می توان به تعیین شکل بهینه یک سطح آیرودینامیک با کاهش نیروی برا جهت افزایش کاربری و بهره وری اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, معادلات الحاقی, بهینه سازی, سطوح آیرودینامیکی, شبکه نامنظم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071492,
author = {شیبانی, مجید and عجم, حسین and غفاری, محمد},
title = {بهینه سازی ایرفویل RAE2822 در جریان مغشوش با استفاده از روش الحاقی بر روی شبکه ی نامنظم},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معادلات الحاقی، بهینه سازی، سطوح آیرودینامیکی، شبکه نامنظم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی ایرفویل RAE2822 در جریان مغشوش با استفاده از روش الحاقی بر روی شبکه ی نامنظم
%A شیبانی, مجید
%A عجم, حسین
%A غفاری, محمد
%J اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
%D 2016

[Download]